​Velkommen til Hundsbæk & Henriksen A/S - Rådgivende Ingeniører

Telefon: ​79 43 53 00

E-mail: hh@huh.dk

Bæredygtigt byggeri og lavenergibyggeri

Bæredygtighed

Hos HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S i Vejle nær Kolding og Horsens går lavenergibyggeri og bæredygtigt byggeri hånd i hånd.

I al vor projektering anvender vi vor kvalitets- og miljøhåndbog, som angiver vor politik for kvalitet og vore mål for miljø og bæredygtighed.

Målsætningen inden for bæredygtigt byggeri afklares i forbindelse med aftaleindgåelse med bygherren, hvor niveau og omfang af den miljø- og arbejdsmiljørigtige projektering fastlægges. I HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S arbejder vi med standarder som angiver et minimumsniveau, og procedurer for såvel projekteringsperioden, udførelsesperioden og i bygningens brug fastligger de energi og miljømæssige mål for et bæredygtigt byggeri.

Dette forestår vi som en selvfølgelighed, ligesom firmaets CSR indgår naturligt i vores projektprocesser. I starten af et projekt er de energi- og miljømæssige frihedsgrader altid størst, hvorefter det er vigtigt at få fastlagt grundlaget for målene på dette tidspunkt.

Vor tilgang til projekterne er baseret med 6 hovedteser inden for bæredygtighed:

  • HB, den helhedsmæssige tilgang.
  • SB, den samfundsmæssige tilgang.
  • EB, den energimæssige tilgang.
  • MB, den miljømæssige tilgang.
  • ØB, den økonomiske tilgang.
  • FB, den fremtidssikrede tilgang.

Helhedsmæssig bæredygtighed (HB)

Den helhedsmæssige tilgang er til bæredygtigt byggeri er, at vi ser opgaven ”lidt” fra oven og med flere indgangsvinkler. Vi fokuserer på langsigtede bæredygtighedsaspekter i forhold til byggeriets energi, klima, miljø og trafik og samspillet mellem mennesker, byen og dens bygninger.

Samfundsmæssig bæredygtighed (SB)

Det er vigtigt at tænke mennesker og hvordan vi som mennesker lever og bor sammen. Det skal til for at skabe et trygt nærmiljø og socialt bæredygtigt byggeri miljø, hvor der er grundlag for udvikling af en tryg fremtid for beboere og brugere.

Her er fokus på bæredygtig brugerinddragelse og god kommunikation mellem de forskellige parter nøgleordet.

Sundhed og velvære, fysisk og psykisk velvære og nærhed til grønne arealer samt indeklimaet i bygningerne skal understøtte denne udvikling.

Energimæssig bæredygtighed (EB)

Energien er stadig i fokus og et fokusområde, som aldrig bliver uaktuelt ved et bæredygtigt byggeri.

  • Hvilken energiressource skal anvendes?
  • Forsyningssikkerheden?
  • Bygninger og processers forbrug
  • Hvordan bruges energien, de 4. Hv ord (Hvor, hvornår, hvordan, hvorfor)​

HUNDSBÆK & HENRIKSEN i Vejle har lagt sig i spidsen inden for bæredygtig energieffektive løsninger for et bæredygtigt byggeri. Vi har for store kunder gennem mange år vist hvad en effektiv energiindsats kan betyde direkte som øget indtjening og bedre markedsandele.

Vi har i vore seneste lavenergibyggerier og via forskning og foredrag bidraget aktivt til at påvirke branchen vedrørende bæredygtigt byggeri.

HUNDSBÆK & HENRIKSEN er certificeret efter den tyske passivhusstandard.

Vi har projekteret energieffektive ATES-anlæg til opvarmning og køling af bygninger, energilagring, lavtemperatur varme og køling og fjernkøling, varmepumper og alternativ energi f.eks. biobrændsel, solceller, brændselsceller osv.

Miljømæssig bæredygtighed (MB)

Bygningers indretning og udformning har stor betydning for om de miljø- og energimæssige mål nås, både under et bæredygtigt byggeri og i driftsfasen.

Ved at indarbejde de rette materialer, vælge de rette konstruktionsdetaljer og forsyningsanlæg kan energi og miljøbelastningen reduceres op til 10-15 %.

Thermopassive og thermoaktive bygningsdele, bygningsorientering og udformning har vi stor erfaring med at udvikle og optimere i samspil med energikoncepter, der fokuserer på helheden og samtidig er forberedt for fremtidens energiformer for et bæredygtigt byggeri.

Økonomisk bæredygtighed (ØB)

Som ansvarlig virksomhed skal de økonomiske betragtninger i samspil med bæredygtigt byggeri også sikres og forankres i projektprocessen. Dette sker ved at anvende nøgletal og tilbagebetalingstider (Cost Benefit beregninger), som grundlag for beslutningerne.

Som tovholder med det sikre overblik bidrager vi til økonomiske helhedsbetragtninger ved at integrere både driftsomkostninger og miljømæssige belastninger.

Oftest viser det sig, at bæredygtighed godt kan betale sig for et bæredygtigt byggeri. Det er simpelthen for dyrt at lade være – og bliver kun endnu dyrere fremover, da energiprisen stiger mere end købekraften over tid.

Fremtidssikret bæredygtighed (FB)

Fremtiden er ofte svær at spå omkring, men via godt netværk og ved at deltage i den samfundsmæssige debat samt følge den politiske og energitekniske dagsorden, kombineret med et fagligt højt niveau blandt medarbejderne, fremtidssikrer HUNDSBÆK & HENRIKSEN i Vejle projekterne via den nyeste viden indenfor energioptimering og bæredygtighed inden for bæredygtigt byggeri.

​Kontaktperson vedrørende bæredygtigt byggeri

HUNDSBÆK & HENRIKSEN´s kontaktperson omkring bæredygtigt byggeri og lavenergibyggerier i Vejle. Du er også meget velkommen til at sende en mail via formularen på kontaktsiden.

​Flemming Hoff

Direktør

E-mail : fhj@huh.dk

Tlf.: 79 43 53 00

Mobil : 79 43 53 81

Har du spørgsmål til ​ bæredygtigt byggeri?

Skriv direkte til os igennem kontaktformularen.

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​​HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S - Rådgivende Ingeniører

​Roms Hule 4, 4. sal, 7100 Vejle   |   Telefon: 79 43 53 00   |   E-mail: hh@huh.dk