​Velkommen til Hundsbæk & Henriksen A/S - Rådgivende Ingeniører

Telefon: ​79 43 53 00

E-mail: hh@huh.dk

​Grundvandskøling - spar på energien

​Store energibesparelser med grundvandskøling

​Danmark er blandt de mest energiforbrugende lande i Verden pr. indbygger. Fremtiden byder på store udfordringer på energiområdet.

Derfor er energibesparende løsninger, eksempelvis i form af grundvandskøling, særdeles relevante og ofte nødvendige for virksomhederne for at bevare konkurrenceevnen. 

CO2-besparelser og en bedre økonomi er det primære, men mht. grundvandskøling er der tale om en mere miljørigtig teknologi, som samtidig er et alternativ i forbindelse med udfasningen af kølemidler.

​Hvorfor spare på energien?

» ​ Lavere energiudgifter

»  Hensyn til miljøet

»  Miljøimage

»  Tiltrække medarbejdere

»  Lettere kommunikation med myndigheder

Grundvandskøling er køling med et minimalt energiforbrug. Grundvandskøling gør det muligt at dække en virksomheds behov for køling med et minimalt energiforbrug og CO2 udslip. Et grundvandskøleanlæg er en attraktiv investering – både økonomisk og miljømæssigt.

​Jo større kølebehov og jo flere driftstimer, jo bedre rentabilitet i grundvandskøling!

  • ​​80 % i el-besparelse

El-besparelsen i grundvandskøling er meget stor i forhold til traditionelle anlæg med kølekompressorer. Optil 80 % besparelse på elregningen er typiske resultater, og for et enkelt anlæg er der målt en besparelse på 83 %.

  • Kort tilbagebetalingstid

Et simpelt opbygget anlæg uden særligt lange rørføringer kan typisk tjene investeringen ind på ca. 4-6 år. Dette er alene ved el-besparelsen i forhold til traditionelle kølekompressoranlæg. I nyere anlæg hvor integretionen af grundvandskøling kan ske fra starten med der eksempler på tilbagebetalingstider under 2 år.

Kølemidlet

Kølemidlet i grundvandsbaserede anlæg er ”rent” vand og har derfor ingen ozonlagsnedbrydende potentialer.

​Grundvand som kølemiddel

​​​Industrien har i stigende grad fået interesse for grundvand som kølemiddel i procesudstyr​

Grundvandskøling kan anvendes både til køling af proceskølevand og til bygningskøling (air-conditioning). Med grundvandskøling er det også muligt at foretage kuldelagring fra vinter til sommer.

For at beskytte drikkevandet mod temperaturmæssig påvirkning fra nærliggende grundvandskøleanlæg, kan det visse steder være nødvendigt med termisk balancering, der minimerer temperaturpåvirkningen af grundvandsmagasinet.

Hvad med temperaturen?

Normalt accepteres der ikke temperatur over 25 grader i nedsivningsvandet. Ved injektion af vand direkte i grundvandsmagasiner er det særlig vigtigt, at vandet ikke er forurenet. Derfor stilles der store krav til sikkerheden i anlægget, og der gives ikke tilladelse i grundvandsmagasiner, der er vigtige for nutidig eller fremtidig drikkevandsindvinding.

Nye anlæg

Når man skal etablere nye køleanlæg, og når man ønsker at energioptimere eller renovere eksisterende anlæg, er det en god idé, at undersøge de aktuelle muligheder for grundvandskøling.

Grundvandskøling gør det muligt at dække virksomhedens behov for køling med et minimalt energiforbrug og CO2-udslip. Et grundvandskøleanlæg kan være en attraktiv investering¬ både økonomisk og miljømæssigt.

Regler og myndigheder (Varmeindvinding og grundvandskøling)

Reglerne for tilladelser til varmeindvinding og grundvandskøling fremgår af Bekendtgørelse nr. 1716 om varmeindvindingsanlæg og grundvandskøleanlæg.

Det er kommunalbestyrelsen, der giver tilladelser til både varmeindvindings- og grundvandskøleanlæg.

Naturstyrelsen vil gerne fremhæve, at der i forbindelse med etableringen af anlægget og grundvandsindvindingen skal gives tilladelse til disse aktiviteter efter:

Vandforsyningslovens § 21: Tilladelse til udførelse af indvindingsboringer

Vandforsyningslovens § 20: Tilladelse til indvinding af grundvand

Selve tilladelsen til etablering af anlægget samt afledningen gives efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 og efter reglerne i BEK nr. 1716  af 15. december 2015.

Hvordan virker anlægget?

Princippet i et grundvandskøleanlæg er, at grundvand med en temperatur på 8-9 grader pumpes op fra et grundvandsmagasin og ledes gennem en varmeveksler. Herefter pumpes det opvarmede grundvand, med en temperatur på 17-25 grader, tilbage til samme grundvandsmagasin. Grundvandet holdes i et lukket rørsystem for at hindre forurening. Varmeveksleren sørger for afkøling af procesvandet.

​Princip for grundvandskøling uden balancering.

​Kontaktperson

HUNDSBÆK & HENRIKSEN´s kontaktperson  i Vejle omkring grundvandskøling er:

​​Flemming Hoff

Direktør

E-mail : fhj@huh.dk

Tlf.: 79 43 53 00

Mobil : 79 43 53 81

Har du spørgsmål til ​ grundvandskøling?

Skriv direkte til os igennem kontaktformularen.

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​​HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S - Rådgivende Ingeniører

​Roms Hule 4, 4. sal, 7100 Vejle   |   Telefon: 79 43 53 00   |   E-mail: hh@huh.dk