​Velkommen til Hundsbæk & Henriksen A/S - Rådgivende Ingeniører

Telefon: ​79 43 53 00

E-mail: hh@huh.dk

​​Boliger

​Varbergparken afd. 24, 26 og 29

Bygherre: Haderslev Andelsboligforening

4-årig rammeaftale i forbindelse med om- og nybygninger for Haderslev Andelsboligforening.

Afd. 24, 26 og 29 er vundet i efterfølgende konkurrence iht. rammeaftalen.

Afd. 24 (blok 1 og 2) omfatter renovering af 42 boliger fordelt på to 4-etagers boligblokke. Afd. 26 (blok) omfatter 99 boliger beliggende i ét 11 etagers højhus. Afd. 29 (blok 8-9-10-11) omfatter 109 boliger fordelt på fire 4-etagers boligblokke.

Ca. 170 nye lejligheder i varierende størrelser etableres med nye handicapvenlige badeværelser og nye køkkener.

Facaderne renoveres og tilgængeligheden forbedres i form af etablering af niveaufri adgang og montering

af elevatorer i alle blokke. Der foretages endvidere konstruktive indgreb, så lejlighedsstørrelser og antal ændres.

Alle tekniske installationer fornyes.

Omfang: 16.442 m²

​Varbergparken, blok 4-5-6-7

Bygherre: Haderslev Andelsboligforening

4-årig rammeaftale i forbindelse med om- og nybygninger for Haderslev Andelsboligforening.

Afd. 27 i Varbergparken er vundet i efterfølgende konkurrence i henhold til rammeaftalen.

Renoveringen omfatter blok 4, 5, 6 og 7, som alle er boligblokke i 3-5 etager.

På blok 4 etableres en ekstra etage med tagboliger.

Blok 5-6-7 "skæres over", så de fremstår som punkthuse i 5 etager med én nybygget etage og tagboliger.

Ca. 100 nye lejligheder i varierende størrelse etableres med nye handicapvenlige badeværelser og køkkener.

Alle tekniske installationer fornyes. Der etableres ventilationshuse på tagene, og installationer føres i skakte og under gulve. Tilgængelighede forbedres og der etableres elevarorer.

Eksisterende pladefundamenter bevares, og forstærkes hvor nødvendigt, iht. last fra de nye etager.

Der opsættes 56 stålaltaner på blok 4-7, og der etableres 12 karnapper på blok 4.

Omfang: 11.088 m²

​HAB afd. 56 - Ungdomsboliger og Tribune

Bygherre: Haderslev Andelsboligforening og HFK Tribune ApS

Opførelse af nybyggeri omfattende 42 ungdoms-/akademiboliger samt 7-8 sportelværelser, i alt ca.

2 000 m² samt ny overdækket tribune med ca. 3.000 siddepladser, skybokse ny lounge på øst tribune samt klubfaciliteter og kontorer i forbindelse med akademiboliger og sportel.

Kontrakten vedrører projektering og opførelse af det samlede projekt i totalentreprise, hvor HAB afd. 56 er bygherre på ungdoms- /akademiboligerne samt sportel og HFK Tribune ApS er bygherre på tribune med tilhørende faciliteter.

Ungdomsboligbyggeriet opføres iht. Lov om Almene Boliger m.v. Projektet udføres i totalentreprise.

Omfang: 5.000 m²

​128 ungdomsboliger, Bispehavevej, Aarhus

Bygherre: Østjysk Bolig

Opførelse af i alt 128 ungdomsboliger

Bispehavevej i Aarhus, samt tilhørende atrium og fællesarealer.

Målsætningen for boligerne er at skabe gode og nutidige fysiske rammer for unge under uddannelse. Boligerne etableres i 2 bygningskroppe - hhv. østvendt og vestvendt – og med et glasoverdækket atrium mellem de 2 bygningskroppe.

Der etableres 116 stk. ungdomsboliger, som har adgang direkte fra overdækket atrium.

Der etableres 12 stk. boliger for unge mødre i et særskilt afsnit i den nordlige ende af østfløjen, dette ved 4 boliger på hver etage 1. sal – 3. sal.

I stueplan afsnittet for de unge mødre etableres der fælles faciliteter for de unge mødre samt kontor faciliteter for medarbejdere Aarhus Kommune til støtte for de unge mødre.

Omfang: 6.600 m²

128 ungdomsboliger bispehavevej_20150828_175810​​

​Rosengården, Esbjerg - 30 almene boliger

Bygherre: Esbjerg Almennyttige Boligselskab

Opførelse af 30 almene boliger. Den to etagers bebyggelse består af to lejlighedstyper; en 4-rums familiebolig og en 3-rums ældreegnet bolig. De to lejlighedstyper i bebyggelsen har henholdsvis et brutto areal på 106 m² for en 4-rums familiebolig og 85 m2 for en 3-rums ældre egnet bolig.

Boligerne er fordelt på fem bygningskroppe, der i hver sin ende af grunden danner en U-form, som omslutter det indre gårdrum. En naturlig deling mellem familieboligerne og de ældreegnede boliger er skabt ved kørevejens gennemskæring af gårdrummet. De ældre egnede boliger er placeret på den nordlige del af grunden i umiddelbar kontakt til carporte og skurer.

Omfang: 3.700 m²

​98 ungdomsboliger, Nørregade 9, Herning

Bygherre: Boligselskabet Fruehøjgaard

Eksisterende plejehjem ombygges og renoveres til 98 attraktive ungdomsboliger.

Overordnet består projektet af 3 bygninger, 2 eksisterende og 1 ny. De to eksisterende bygninger skal gennemgå en fuldstændig ombygning ind-vendigt, for at kunne imødekomme den ændrede funktion. Den nye bygning vil bliver forbindelsesled mellem de to eksisterende bygninger.

Bebyggelsen indeholder totalt 96 rummelige og lyse to-værelses lejligheder og 2 et-værelses lejligheder.

Indledningsvis afholdtes en workshop med unge mennesker, hvor det gennemgående tema var, at unge mennesker ikke benytter boligen på samme måde som studerende gjorde for 10-15 år siden.

Omfang: 6.000 m²

Lejerbo afd. 278-0 - Siestavej 9-35, Glostrup

Bygherre: Boligselskabet Lejerbo

Totalrenovering af 87 køkkener med tilhørende renovering af VVS-installationer og el-installationer i bebyggelse opført i 1983 beliggende i Glostrup. Renoveringen omfatter desuden montering af nyt inventar, vægfliser og nye emfang.

Lejerbo afd. 237-0 - Howitzvej, Frederiksberg

Bygherre: Boligselskabet Lejerbo

Udskiftning af 110 køkkener i bebyggelse opført i 1967 beliggende på Frederiksbjerg. Renoveringen omfatter desuden vægfliser og nye emfang.

Omfang: 110 køkkener

Lejerbo afd- 235-0 - Seedorff Vænge 10-36, Frederiksberg

Bygherre: Boligselskabet Lejerbo

Totalrenovering af 203 køkkener med tilhørende udskiftning af VVS-installationer og renovering af el-installationer i bebyggelse opført fra 1980 - 1983 beliggende på Frederiksberg i København.

Renoveringen i køkkenerne omfatter desuden malerbehandling af alle lofts- og vægoverflader, samt renovering af eksisterende trægulve og montering af nyt inventar og vægfliser.

Omfang: 17.850 m²

Krügerspark, Fredericia

Bygherre: K/S Krügerspark

Bebyggelsen er udformet som rækkehusbyggeri hvor de 33 boliger, hver på 147 m2 i to etager, er fordelt på 3 klynger.

Boligerne er inddelt i 3 typer. Type 1 med kvadratisk grundplan og type 2 og 3 med trapezformet grundplan.

Byggeriet udføres med lette facader og resterende vægge udføres som opmurede vægge i pore-beton. Grundet de trapezformede grundplaner får facadelinjen et buet udtryk.

Boligerne er udført i energiklasse 2015.

Omfang: 4.870 m²

Havnegade 27, Middelfart

Bygherre: Ejgil Christiansen

4 ejerlejligheder samt parkeringskælder. Udføres som energiklasse 2015.

Byggeriet er udført i totalentreprise.

​Gl. Banegårdsvej, Middelfart

Bygherre: Selfrent ApS

Opførelse af beboelsesejendom med 12 lejemål. Byggeriet er udført i energiklasse 2015.

Omfang: 12.000 m²

Haderslev Andels Boligforening etape 3

Bygherre: Haderslev Andels Boligforening

Etape 3 omfatter renovering af afdeling 24 (42 boliger fordelt på to 4-etagers boligblokke), afdeling 26 (99 boliger beliggende i ét

11 etagers højhus) og afdeling 29 (109 boliger fordelt på fire 4-etagers boligblokke) i Varbergparken.

Omfang: 21.000 m²

Haderslev Andels Boligforening afd. 17, Thrigesvej

Bygherre: Haderslev Andels Boligforening

Rækkehusbebyggelse fra 1955 som består af fire kæder af enfamiliehuse i ét plan - i alt 36 boliger.

Projektet omfatter renovering af eksisterende badeværelser, køkkener og forstueforhold. Endvidere integreres udhusene til en del

af boligarealet.

Omfang: 3.100 m²

Haderslev Andels Boligforening afd. 55. Strandhusene

Bygherre: Haderslev Andels Boligforening

Strandhusene er et nybyggeri, som består af fire 4-etagers boligblokke - i alt 48 boliger - samt et fælleshus på 145 m². Boligerne varierer fra 75 til 100 m² og opfylder tilgængelighedskrav til seniorboliger.

Boligerne opføres i energiklasse 2-plus.

Omfang: 4.500 m²

​Tronsøparken afd. 10, Grindsted

Bygherre: Grindsted Boligforening

Projektet omhandler tagrenovering af 10 boligblokke på Fynsgade 2 - 50 med ny tagbeklædning, nye kviste og ovenlysvinduer. Der etableres udhæng og taget efterisoleres iht. gældende krav. Boligventilation samles i nye boks- ventilatorer og føres ud gennem tag via fælles afkast.

​Chr. Kellers Park - "Det røde afsnit", Brejning

Bygherre: Profil-Bo ApS

Der opføres 34 eksklusive ejerlejligheder incl. 3 gæstelejligheder, vinkælder og festsal i de gamle bygninger kaldet "Det røde afsnit".Det oprindelige byggeri er opført omkring år 1900 og har helt op i 1980'erne fungeret som skole for de Kellerske Institutioner. Byggeriets samlede omfang er på ca. 5.000 etage-m².

​kWh-huset

HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S blev udvalgt til at bygge fremtidens komforthus for Isover, Zeta Invest og Middelfart Sparekasse i Skibet ved Vejle. Huset er bygget som et af de første rigtige passive huse i Danmark, dvs. et hus helt uden varmeanlæg, men alligevel en moderne familiebolig, hvor komfort og velvære er i højsædet. Kravet er at huset bliver certificeret som et passivt hus af Passiv Haus i Darmstadt i Tyskland. Et lavenergihus er et hus hvor energiforbruget til opvarmning er meget lille, et passivhus opfylder endnu skrappere krav end det danske bygningsreglement foreskriver. Udgiften til opvarmning bliver under 2.000,- kr. årligt. Passivhuset står klart i efteråret 2008 og med mulighed for fremvisning for paneldeltagerne i FN-klimatopmødet i 2009.

kWh-huset er nomineret til at modtage Bæredygtig Beton Prisen 2009.

Passivhus med godt indklima, læs mere her.

Huset nu er færdigt og certificeret, se fotos her 2009-06-22

​Kolstrup Boligforening afd. 16 Uglekær/Frueløkke - Etape 1

Bygherre: Kolstrup Boligforening

Renovering af 184 lejligheder fra 1975 opført som en del af Sønderjyllandsplanen.

Omfang: 6.600 m².

​Haderslev Andels Boligforening, Etape 2

Bygherre: Haderslev Andels Boligforening

Rammeaftale i forbindelse med om- og nybygninger de næste 4 år. Vundet konkurrence sammen med C. F. Møllers Tegnestue som det ene af tre udvalgte teams til varetagelse af opgaverne.

Omfang: 15.260 m²

​Admiralgården, Frederikshavn

Bygherre: Investeringsselskabet af 11.02.1999

Opførelse af 41 boliger i 5-8 etager. Boliger i 5-8 etager som opføres i hovedentreprise. Ejendommen er beliggende på Nørregade 1 / Markedsgade i Frederikshavn. 41 boliger mod Markedsgade, 7 boliger, fællesrum samt kælder mod Nørregade.

Omfang: 6600 m²

​​HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S - Rådgivende Ingeniører

​Roms Hule 4, 4. sal, 7100 Vejle   |   Telefon: 79 43 53 00   |   E-mail: hh@huh.dk