​Velkommen til Hundsbæk & Henriksen A/S - Rådgivende Ingeniører

Telefon: ​79 43 53 00

E-mail: hh@huh.dk

Institutioner

Spurvelunden, Odense

Bygherre: Odense Kommune

Udarbejdelse af en helhedsplan samt opførelse at nyt integreret børnehus ved Spurvelundskolen med tilhørende udearealer.

Børnehuset opføres i en etage med fokus på at skabe fleksible fællesarealer, der via mobile rumdelere kan organiseres på mange

forskellige måder, fra den lille niche til den helt store samling.

Byggeriet opføres i lavenergiklasse 2015.

Omfang: 1.500 m²

Margarethagården

Bygherre: Helsingør Kommune

Byggeprojektet omhandler om- og nybygning af Margarethagården - Børne- og Ungeinstitution.

Nybygningen udføres som 2 selvstændige fløje, der indeholder 8 værelser med tilhørende fælles-/servicearealer samt personalefaciliteter. Bygningerne opføres i et-plan. Ombygningen omfatter den eksisterende hovedbygning (kælder, stue, 1. sal), der skal indeholde fælles-/servicearealer samt personalefaciliteter og 2 familieenheder.

De 2 nye fløje placeres symmetrisk omkring hovedbygningen, og forudsætter nedbrydning af 2 eksisterende sidebygninger.

​Daginstitution Ole Rømersgade 36, Aarhus

Bygherre: Aarhus Kommune

Sammenbygning af 2 institutioner Ole Rømersgade 36a og b.

I alt 650 m² tilbygning til den eksisterende institution på Ole Rømersgade 36b, Århus.

Ole Rømersgade 36a og b rummer i dag hver 3 grupper og skal yderligere udvides med 1 gruppe, så der i alt bliver 7 grupper.

Den nye institution skal indeholde:

Garderobe

Fællesrum

Morgenmadszoner

Værksteder/udeværksteder

Læse/læringsrum

Scene

Vandaktivitetsrum

Produktions- og pædagogisk køkken

Legeplads/vandleg/udearealer

Krybberum

Personalefaciliteter

Omfang: 650 m²

​Børnehuset KINGO-SPIREN

Bygherre: Hjørring Kommune

De to daginstitutioner; Kingo og Spiren, der i dag har til huse i to separate bygninger.Den fremtidige institution skal fungere som en samlet

bygning med faciliteter til børnehave for 120 børn, vuggestue til 30 børn, legestue til dagpleje og lokaler til gæstedagpleje.

De to eksisterende daginstitutioner; Kingo og Spiren, sammen- bygges med en mellembygning.Den nye mellembygning opføres som passivhus.

Omfang: 600 m² nybygning og 868 m² ombygning

​Daginstitution Sindal Rådhus

Bygherre: Hjørring Kommune

Bygningen, der omfatter ca. 3000 m² fordelt på 2 etager, skal anvendes til børnehave, vuggestue, hjemmepleje, dagpleje, kommunearkiv samt Sindal Radio.

Bygningen ombygges i klasse 2020, såfremt budgettet tillader det.

Bygningen er beliggende på adressen Vendelbogade 7, 9870 Sindal.

Bygningen er opført i 2 etager i størstedelen af det gamle rådhus. Sidebygningen som skal huse vuggestue er i 1 etage.

Senere tilbygning for hjemmeplejen er ligeledes i 1 etage.

Byggesagen udbydes i fagentreprise/storentreprise

Omfang: 3.000 m²

​Rusmiddelcentret Kejlstruplund

Bygherre: Ringkøbing-Skjern Kommune

Rusmiddelcenteret skal varetage ambulant misbrugs-behandling, botræning, udvidet psykosocial støtte, motiverende behandling,

skadesreducerende tiltag og pårørendearbejde, samt henvisning til døgnbehandling. Centeret har endvidere ansvaret for den medicinske

behandling, og varetager således udlevering af substitutionsmedicin og betjenes i øvrigt lægeligt. Centeret forventes bl.a. at skulle indeholde

modtage-faciliteter, sundhedsklinik, bostøttefunktioner, samtale og grupperum, faciliteter til alkoholrådgivning og andre kortere behandlingsforløb,

faciliteter for længere behandlingsforløb samt administrative funktioner og personalefaciliteter.

Funktioner til Sundhed og Omsorg som primært er faciliteter til hjemmeplejen.

Omfang: 880 m²

​Børnehave i Spjald

Bygherre: Ringkøbing-Skjern Kommune

Projektering af bærende konstruktioner, el, vvs og ventilation samt udførelse af fagtilsyn i forbindelse med opførelse af ny børnehave i Spjald.

Børnehaven er i dag normeret til 97 børn i alderen fra 3 til 6 år.

Børnehaven er opdelt i 5 grupper samt en førskolegruppe fra februar til juli, som forberedelse til skolestart.

Omfang: 890 m²

Autistboliger i Fredericia, Bofællesskab Thygesminde Allé

Bygherre: Fredericia Kommune

12 stk. 2-rums boliger til brug for unge autister. I tilknytning til boligerne etableres 150 m² serviceareal bil brug for funktionstræning og personalefaciliteter.

Bygning opføres i lavenergiklasse 1.

Omfang: 1050 m²

Børnehuset Langelinie 2

Bygherre: Horsens Kommune

Ombygning og renovering af el-, vvs- og ventilationsinstallationer samt mindre tilbygning.

Børnehaven Mariekjær afd. Brændkjærgård

Bygherre: AAB Kolding

Istandsættelse og tilbygning af eksisterende børnehave.

​Børnehaven Myretuen

Bygherre: Børnehaven Myretuen

Tilbygning til eksisterende børnehave samt mindre ombygning af eksisterende vuggestue.

Omfang: 125 m²  

Børnehaven Parkvej, Odder

Bygherre: Odder Kommune

Nyt ventilationsanlæg samt forbedring af indeklima mht. akustik og solafskærmning i opholdsrum.

Børnehaven Vennelund afd. Gaia, Odder

Bygherre: Odder Kommune

Nyt ventilationsanlæg i eksisterende børnehave.

​Børnehuset Hollændervej, Middelfart

Bygherre: Middelfart Kommune

Nyt børnekulturhus indeholdende børnehave, lokaler for gæstedagpleje, heldagsdagpleje, med tilhørende kontor, møderum, køkken personalefaciliteter og toiletter.

Bygningen er opført i lavenergiklasse 1.

Omfang: 800 m²

Daginstitution Egebjerg

Bygherre: Horsens Kommune

Bygherrerådgivning i forbindelse med om- og tilbygning til eksisterende daginstitution. Om- og tilbygning omfatter en hovedbygning (Kaskelotten) og en sidebygning (Hvalungen) som hhv. huser børnehavebørn og vuggestuebørn.

Børnehaven Vildrosen, Hovedgård

Bygherre: Horsens Kommune

Projektering af bærende konstruktioner, VVS og el samt tilsyn i forbindelse med opførelse af ny børnehave i ét plan.

Udbudt i fagentreprise.

Omfang: 1.053 m² 

​​HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S - Rådgivende Ingeniører

​Roms Hule 4, 4. sal, 7100 Vejle   |   Telefon: 79 43 53 00   |   E-mail: hh@huh.dk