​Velkommen til Hundsbæk & Henriksen A/S - Rådgivende Ingeniører

Telefon: ​79 43 53 00

E-mail: hh@huh.dk

Kultur

​Københavns Museum - Stormgade 18 og 20

Bygherre:  Københavns Kommune

Københavns Museum flytter fra Vesterbrogade til Stormgade 18-20. Den nye placering i Indre By betyder, at Københavns Museum vil få en central placering. Københavns Museum vil herfra indgå som en aktiv medspiller i kulturaksen ”Cultural District” på og omkring Slotsholmen. Dette sammen med Nationalmuseet og områdets fremtrædende museer.

På den nye adresse vil også de fysiske rammer blive forbedret markant med nye cirkulations- og fordelingsrum, der tillader en levende og varieret dokumentation og formidling.

Projektet omfatter to forskellige bygninger. Hele bygningen i Stormgade 18 vil fungere som museum med udstilling og café. Museet benytter sig af både traditionelle metoder som udstilling, omvisning, undervisning og byvandringer samt nye formidlings-initiativer af digital karakter.

Stormgade 20 giver dels plads for administrationen, dels mulighed for at møde historieinteresserede københavnere på nye måder.

Parallelt med flytningen af Københavns Museum er der etableret en ny samlet enhed på tværs af Københavns Museum, Københavns Stadsarkiv, Thorvaldsens Mu-seum og Nikolaj Kunsthal. Det er ambitionen at samlokalisere dele af Stadsarkivets personale og staben for den nye enhed i Stormgade 20.

I Stormgade 20 er det i stueplan ambitionen, at bygningen skal åbne sig mod byen med inviterende og udadvendt formidling og et fundindtag, der både vil være en arbejdsplads for arkæologisk arbejde og udgøre et åbent vindue ind i byens kulturarv.

Stormgade 18 er fredet og Stormgade 20 er bevaringsværdig.

​Børkop Kulturhus

Bygherre:  Vejle Kommune

Projektet omfatter etablering af ny samlingssal med plads til 150 personer samt faciliteter til kulturformål, som f.eks. foredrag, teaterforestillinger og koncerter.

Den nye sal sammenbygges med eksisterende byggeri i 2 plan, der rummer Borgertorv i stueplan og bibliotek i parterreplan - ud fra et ønske om et sammenhængende kulturelt hus, hvorfor der også laves en ny indretning af ankomstarealet – kaldet Borgertorv – ligesom der laves en ændret indretning af ankomstområdet til biblioteket.

Den nye sal placeres på søjler, så der via Borgertorv skabes en niveaufri adgang hertil, men samtidig med muligheder for udendørs aktiviteter under salen.

​Gundenåcentret

Bygherre: Fonden Gudenåcentret

Gudenåcentret indeholder bl.a. svømmehal, idrætsfaciliteter, fysioterapi og motionscenter, aktivitets- og festlokaler, lokalhistorisk arkiv, café, bibliotek, borgerservice og nærpoliti.

Omfang: 2.600 m²

Musikteatret Vejle

Bygherre: Vejle Kommune

Musikteatret er et kompliceret, men spændende byggeri. Det arkitektoniske byggeri skyder op i 22 m's højde. På trods af planens komplekse udformning, det skrånende gulv i teatersalen og andre afvigelser fra det traditionelle byggeri, er alle bærende dele udformet som præfabrikerede betonelementer.

Det store teater rummer 1.200 siddepladser

Omfang: 7.000 m²

​Sct. Nicolai Komplekset, Kolding

Bygherre: Kolding Kommune

Ombygning af en ældre skolebygning til et kulturelt kraftcenter bestående af:

Filmens hus - Børnekulturhus - Litteraturens hus - Kunsthåndværk - Musikkens hus

Huset er opbygget omkring skiftende temaer, herunder børneteater, koncerter og meget andet.

Værkstedsfaciliteterne i huset er fleksible og tager blandt andet udgangspunkt i billedarbejde, formgivning, bevægelse, musik og medie.

Børnehuset består blandt andet af:

Grotten til teater, ophold og leg.

Junglen der udfordrer børnenes motorik og rumlige perception.

Skyen med glasvægge, glasgulv og ovenlys, der giver overblik og rum for svævende tanker.

​Det Østjyske Idrætscenter, Hedensted

Bygherre: Det Østjyske Idrætscenter, Hedensted

Bygherrerådgivning i forbindelse med gennemførelse af arkitektkonkurrence. Arkitektkonkurrencen beskriver de tre nuværende traditionelle idrætsanlæg til et moderne Idræts-, Viden- og Kulturhus med tilknyttet sundhedscenter. Når centret er fuldt udbygget vil det bl.a. omfatte: Lægehus, sundhedscenter (privat), sundhedscenter (kommunalt/ regionalt), bibliotek og kulturhus, café, restaurant samt udvidelse af svømmehallen med et wellnesscenter (udenfor konkurrencen).

Omfang: 5.900 m²

​Kulturhus på kunstig ø ud for Middelfart Havnefront

Bygherre: Middelfart Kommune

Projektudvikling og opførelse af kulturhus.

Deltagelse i projektudvikling i forbindelse med etablering af ny lystbådehavn, kulturhus samt arealer for liberale erhverv på Middelfat Havnefront.

Projektering af nyt kulturhus på kunstig Ø ud for Middelfart Havnefront som resultat af projektudviklingsopgave. Kulturhuset er pælefunderet og opført i betonelement-/stålkonstruktion beklædt med zink og indeholder bibliotek, biografsale, mødefaciliteter, turistkontor, restaurant og showroom.

Omfang: Kulturhus, 5000 m², lystbådehavn, 66 bådpl. 55 mill. kr.

​Horsens Hus Centret

Bygherre: KPC-BYG A/S

Butikslokaler i stueetagen og 6 biografer med tilhørende servicerum på 2. og 3. sal.

Omfang: 4.800 m²

​​HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S - Rådgivende Ingeniører

​Roms Hule 4, 4. sal, 7100 Vejle   |   Telefon: 79 43 53 00   |   E-mail: hh@huh.dk