​Velkommen til Hundsbæk & Henriksen A/S - Rådgivende Ingeniører

Telefon: ​79 43 53 00

E-mail: hh@huh.dk

​Plejecentre

​36 almene plejeboliger i Elev, Lystrup

Bygherre: Aarhus Kommune

Projektet omfatter etablering af et specialiseret botilbud til voksne borgere med fysiske og psykiske handicap.

Der opføres 36 boliger, der placeres på grunden i 4 mindre boligenheder. Hertil kommer serviceareal samt et fælleshus til aktiviteter og inklusionsformål. En tredjedel af fælleshuset opføres som fælleslokale.

Hvert hus med beboergruppe inddelt efter grad af funktionsniveau:

Hus 1: 8 stk. boliger, for personer gruppe 1, med udviklingshæmning i mindre grad.

Hus 2: 8 boliger, for personer gruppe 2, med udviklingshæmning i lettere grad

Hus 3: 8 boliger, for personer gruppe 2, med udviklingshæmning i lettere grad.

Hus 4: 6 stk. boliger, for personer gruppe 3, med udviklingshæmning i lettere og svær grad, som er

kombineret med udfordrende adfærd.

Hus 5: 6 stk. boliger, for personer gruppe 4, med multihandicap og betydelige funktionsnedsættelser.

Byggeprogrammet omhandler ligeledes funktions- og ydelseskrav til etablering af aktivitets- og fælleshus.

Husene bliver opført med et hjemligt præg, både ude og inde. Udenoms arealerne bliver præget af sanselige oplevelser, hyggekroge og udsigt over lavningen.

Skovbakkehjemmet Odder

Bygherre: Danske Diakonhjem

Nedrivning af eksisterende parcelhus (tidligere lederbolig).

Nybygning af 8 2-rums plejeboliger med tilhørende fællesrum og ca. 230 m² serviceareal samt renovering af eksisterende forbindelsesgang mellem tryghedsboliger og eksisterende hovedbygning. Udenoms arealer, have, stier og p-pladser incl. etablering af myndighedskrævende p-pladser langs tilkørselsforhold.

Byggeriet er opført i Lavenergiklasse 2015

Omfang: 1.000 m²

​Bertram Knudsens Have, Kolding

Bygherre: Kolding Kommune

Projektet omfatter projektering og udførelse af nyt plejecenter opført som etagebyggeri med 90 plejeboliger og et samlet boligareal inklusiv fælles boligarealer på i alt ca. 6.480 m² samt et serviceareal på i alt ca. 1.300 m² til servicering af beboerne i plejeboligerne.

Boliger signaliserer private boliger som omkringliggende boligbygger, samtidig med at boligerne er egnede for beboere med demens.

Projektet er udført i tæt dialog med bygherre og øvrige rådgivere.

Byggeriet er opført i energiklasse 2015.

Anlægssum: 115 mill. kr.

Omfang: 8.000 m².

​Bofællesskab Thygesminde Allé, Fredericia.

Bygherre: Fredericia Kommune

12 stk. 2-rums boliger til brug for unge autister. I tilknytning til boligerne er etableret 150 m² serviceareal til brug for funktionstræning og personalefaciliteter. Bygningen er opført i energiklasse 2015.

Omfang: 1050 m²

Tingstedet, Herfølge - 13 nye plejeboliger

Bygherre: Køge Kommune

13 nye plejeboliger i tilknytning til det eksisterende plejecenter "Tingstedet" i Herfølge. Byggeriet er i en etage og udført i energiklasse 2015.

Omfang: Ca. 850 m²

Anlægssum: Ca. 12 mill. kr.

​72 plejeboliger og servicecenter i Gl. Egå

Bygherre: OK-Boliger A/S

Opførelse af 72 plejeboliger med tilhørende fælles-/servicearealer samt et selvstændigt servicecenter. Boligerne er fordelt på 3 ens boliggrupper med 24 boliger, som placeres omkring servicecentret.

Omfang: 7.130 m²

​Askekrattet, Esbjerg

Bygherre: Esbjerg Kommune

Opførelse af institution for udviklingshæmmede.

Omfang: Ca. 600 m²

Anlægssum: Ca. 6 mill. kr.

​Filskov Friplejehjem

Bygherre: Den selvejende institution Filskov Friplejehjem

Projektet omfatter ombygning af eksisterende plejecenter til 36 boliger og ca. 250 m² serviceareal.

Omfang: Ca. 3.000 m²

​Afkitvitetscenter i Ølgod

Bygherre: Varde Kommune

Ombygning og renovering af Aktivitetscentret - her under i mindre omfang tilbygges, så lokalerne fremstår tidsvarende. Efter ombygningen indeholder 35 stk. almene plejeboliger samlet i nyetablerede lev-bo-miljøer med fælleskøkkener og opholdsarealer. Dertil kommer at dagcenter, daghjem og personalefaciliteter ligeledes er ombygget og renoveret.

Omfang: 4.300 m²

​Bofællesskab, Skødstrup

Bygherre: Århus Kommune

Bofællesskab til udviklingshæmmede - 7 boliger for multihandicappede og 18 bofællesskabsboliger til handicappede samt servicearealer.

Omfang: 2.040 m²

​Lokalcenter Elmevang

Bygherre: Århus Kommune

Ombygning og renovering af Lokalcenter Elmevang.

Ombygning: 2800 m², nybygning 1300 m²

Mødestedet, Grindsted

Bygherre: Billund Kommune

Totalrådgivning. Projektering af bærende konstruktioner, vvs- og el-installationer, ventilationsanlæg samt byggeledelse og fagtilsyn i forbindelse med om- og tilbygning af eksisterende plejecenter.

Tilbygningen består af fællesarealer med køkken, bad og vaskerum. Ombygning af 19 ældreboliger og 3 aflastningsboliger samt opholdsarealer.

Omfang: 14,3 mill. kr.

Tilbygning 250 m², ombygning af boliger 950 m² samt opholdsarealer.

Plejecenter Ærtebjerghaven i Kirkedrup ved Odense

Bygherre: Odense Kommune

Opførelse af nyt plejecenter bestående af 5 boliggrupper (leve-bo miljøer) á ca. 700 m² og servicecenter på ca. 440 m². Herudover forbindelsesgange mellem bygningerne. I alt ca. 4000 m². Boliggrupperne består af boliger samt fælles køkken og fælles opholdsrum. Servicecenter består af hovedindgang, kontorer, mødefaciliteter, teknikrum, toiletter og omklædningsrum mv.

På området rundt om bygningerne er etableret haveanlæg, parkeringsarealer mv.

Omfang: 4.000 m2 

​​HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S - Rådgivende Ingeniører

​Roms Hule 4, 4. sal, 7100 Vejle   |   Telefon: 79 43 53 00   |   E-mail: hh@huh.dk