​Velkommen til Hundsbæk & Henriksen A/S - Rådgivende Ingeniører

Telefon: ​79 43 53 00

E-mail: hh@huh.dk

Prækvalifikationer


Nyborg Marina - Nyt multibassin og klubhus

​Dato 09-04-2018

Kategori: Svømmebade og Erhverv

Nyborg Kommune ønsker at etablere et nyt multibassin og klubfaciliteter på marinaen. Opgaven består i beskrivelse og projektering af spuns, broer, multihus og øvrige tilhørende bygninger. Deruodver også udarbejdelse af statistiske beregninger på bassin, broer og bygninger samt arbejdsbeskrivelser, tilbudslister og tegninger.

Totalrådgiver: Hundsbæk & Henriksen

Mejsebo - totalrådgivning

Dato: 26-02-2018

Kategori: Daginstitution / Renovering

Projektet omhandler renovering af daginstitutionen Mejsebo i Vallensbæk.

Team:

Totalrådgiver: TNT Arkitekter

Ingeniør: Hundsbæk & Henriksen

Seniorbofællesskabet Lystoftegård

i Skovlunde

​Dato: 19-02-2018

Kategori: Boliger / Sundheds- og sygehuse

Sammen med vores dygtige samarbejdspartnere hos Mangor og Nagel er vi prækvalificeret i konkurrenceprojektet vedr. opførelsen af Seniorbofællesskabet Lystoftegård i Skovlunde.

Team:

Arkitekt: Mangor & Nagel

Ingeniør: Hundsbæk & Henriksen

Syddansk Erhvervsskole

Ny bygning for IT & El

​Dato: 19-01-2018

Kategori: Skolebyggeri

Syddansk Erhvervsskole vil etablere en ny bygning for uddannelserne inden for IT & EL. Bygningen skal opføres på et areal, der i øjeblikket består af parkeringsplads og bebyggelse med pavilloner. Begge dele nedlægges i forbindelse med opførelsen af den nye bygning, som udføres i totalentreprise.

Team:

Totalentreprenør: STB BYG A/S

Arkitekt: AI

Ingeniør: Hundsbæk & Henriksen

ØsterBo afd. 18 Moldeparken

Udbud for byggeledelse og fagtilsyn

​Dato: 19-01-2018

Kategori: Boliger / Renovering

I forbindelse med renovering af ØsterBos afdeling 18, Moldeparken, er Hundsbæk & Henriksen blevet prækvalificeret og kan afgive tilbud på udbuddet vedrørende byggeledelse og fagtilsyn for renoveringsarbejdet.

Totalrådgiver: Hundsbæk & Henriksen

DAB - Rammeaftale om totalrådgivning vedr. renoveringsprojekter i Jylland Delaftale 1

Dato: 30-11-2017

Kategori: Boliger / Renovering

Opgaven omfatter renoveringsprojekter af almene boliger med håndværkerudgifter mellem 5 og 25 mio. kr. inkl. moms  iJylland. Vi  afleverer tilbud 15-01-2018.

Totalrådgiver: Hundsbæk & Henriksen

DAB  - Rammeaftale om totalrådgivning i.f.m. opførelse af familie- og ungdomsboliger i Jylland  Delaftale 1

​Dato: 29-11-2017

Kategori: Boliger / Nybyggeri

DAB udbyder 5 rammeaftaler for teknisk totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af almene familieboliger, ungdomsboliger. Tilbudsfristen er d. 15-01-2018.

Totalrådgiver: Hundsbæk & Henriksen

​DAB - Rammeaftale om totalrådgivning i.f.m. opførelse af ældreboliger i Jylland

Delaftale 4

Dato: 29-11-2017

Kategori: Boliger / Nybyggeri

​DAB udbyder 5 rammeaftaler for teknisk totalrådgivning i forbindelse med nybygning af ældreboliger og plejeboliger med serviceareal. Vi afleverer tilbud 15-01-2018.

Totalrådgiver: Hundsbæk & Henriksen

Ny politistation i Herning

Dato: 10-11-2017

Kategori: Erhvervsbyggeri

Projektet omfatter opførelse af en ny politistation på ca. 2.750 m2 i totalentreprise. Bygningen indrettes med en række faciliteter - Kantine, møderum, detentioner. I kælderen etableres træningsrum, omklædning, depoter, kostrum og parkering.

Team:

Totalentreprenør: HANSSON & KNUDSEN A/S

Arkitekt: CUBO

Ingeniør: Hundsbæk & Henriksen

"Livet med vandet" - Idéoplæg til formidlingsstationer i Højer og Tøndermarsken

Dato: 9-11-2017

Kategori: Anlæg

Visionen er at udvikle Tøndermarsken, så området bliver mere attraktivt at besøge, bo og arbejde i.

​Initiativet arbejder i disse projektspor:

 • Byomdannelse i Højer
 • Højer byfond
 • Ruter og stier
 • Klimatilpasning ved Vidåen og Tønder Midtby
 • Erhverv og turisme

Team

Totalrådgiver: LETH & GORI

Landskab: Bruun & Möllers Landschaften, Hamburg

Ingeniør: Hundsbæk & Henriksen

​DOMEA - Rammeaftale om totalrådgivning på renoveringsarbejder i Jylland

Dato: 6-11-2017

Kategori: Boliger / Renovering

​Rammeaftalen omfatter teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med renovering af ejendomme administreret af Domea.dk.

Team:

Totalrådgiver: RUM as

Underrådgiver: Hundsbæk & Henriksen

Helsingør Sundhedshus

Dato: 9-10-2017

Kategori: Sundheds- og sygehuse

​Helsingør Kommune opfører et nyt sundhedshus. Vores team er prækvalificeret og afleverer tilbud på projektet, der skal opføres i totalentreprise.

Team

Totalentreprenør: JFP

Entreprenør: BAM

Entreprenør: Elindco

Entreprenør: Einar Kornerup

Entreprenør: G.L.V. Entreprise

Ingeniør: Hundsbæk & Henriksen

Tårnbyhuse - Totalrådgivning

Dato: 2-10-2017

Kategori:  Boliger

Totalrådgivning

Team:

Arkitekt: KANT

Ingeniør: Hundsbæk & Henriksen

​Frederikssund Havnebad

Dato: 2-10-2017

Kategori: Svømmebade / Anlæg

Team:

Arkitekt: E+E

Landskab: LiW Planning

Ingeniør: Hundsbæk & Henriksen

Totalentreprise ifm. renovering og ombygning for Københavns Kommune

​Kategori: Erhvervsbyggeri / Renovering / Anlæg

Project Ottilia P/S planlægger renovering og ombygning af to bygninger til samling af 5 job- og beskæftigelsescentre for Københavns Kommune.

Bygningerne ligger i Valby, og entrepriseopgaven indeholder nedrivning af alle indvendige bygningsdele, udskiftning af de eksisterende indvendige installationer, ny indretning af begge bygninger, samt fornyelse af facader ved bl.a. udskiftning af de eksisterende vinduer. I de eksisterende to gårdrum indrettes udeopholdsrum for borgere og medarbejdere. På de øvrige udearealer etableres parkeringspladser til biler og cykler.

Arbejderne skal udføres fra efteråret 2017 til afleveringen ved indgangen af 2019, hvor bygningen skal tages i brug.

Team:
Totalentreprenør: B. Nygaard Sørensen
Arkitekt: Mangor & Nagel

Totalentreprise - Hærvejsskolen og dagtilbudsstruktur Rødekro – Udvidelse af skole og daginstitution

Kategori: Skolebyggeri / Daginstitutioner

Aabenraa Kommune planlægger udvidelse af Hærvejsskolen i Rødekro i forbindelse med en fysisk sammenlægning de tidligere skoler - Fladhøjskolen og Rødekro Skole. Endvidere planlægges udvidelse af daginstitution på adressen Skovbrynet 4.

Projektet omfatter samling af skolen der skal indeholde alle klassetrin fra 0. til 9. klasse og rumme ca. 100 ansatte og 830 elever, hvoraf 240 elever forventes at ville benytte SFO-tilbuddet for 0.-3. årgang, mens ca. 30 børn vil benytte klubtilbuddet. Der skal i alt nybygges ca. 4240 m2 og ombygges ca. 500 m2. Den nye daginstitution skal kunne rumme ca. 30 ansatte (som er på arbejde samtidigt) og ca. 250 børn fordelt på 3 vuggestuegrupper, 9 børnehavegrupper,1 specialbørnegruppe og derudover en gæstedagpleje. Der skal i alt nybygges ca. 1 210 m2 og ombygges ca. 108 m2.

Team:
Totalentreprenør:Bo Michelsen
Rådgiver: Kjær & Richter
Rådgiver: HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S

Totalrådgivning - HAB, afd. 70 Præstevænget

Vi er blevet prækvalificeret til projektet som omfatter opførelse af 52 almennyttige familieboliger i 4 punkthuse med 13 boliger i hvert hus. 

Boligerne opføres i 5 etager og arkitekturen tager afsæt i funkisstil med selvstændige terrasser, altaner, eller tagterrasser. Punkthusene opføres med forskellige boligtyper og indrettes med lyse, imødekommende lejligheder omkring en fælles opgangskerne, hvor fokus har ligget på at kombinere arkitektonisk udtryk og rummelig kvalitet med tilgængelighed. 

Familieboligerne opføres med et gennemsnit på ca. 97 m². Vejadgang sker fra Præstevænget. Den nødvendige parkering for området og de nye boliger placeres ved 6 p-arealer placeret tæt på bebyggelserne. Den eksisterende plastikfabrik på grunden skal nedrives før byggestart.

​Team:

Totalrådgiver: KANT Arkitekter A/S
Underrådgivere: JAJA Architects ApS og Hundsbæk & Henriksen A/S

Rammeaftale UC Syd, Esbjerg - Ingeniørrådgivning

Vi er blevet prækvalificeret til UC Syd - Rammeaftale vedrørende Ingeniørrådgivning i Esbjerg med henblik på etablering af 4-årige samarbejder om planlægning, projektering og udførelse af en række genopretnings- og moderniseringsopgaver samt byggesager med arealtilvækst. 

UC Syd ønsker med udbuddet at indgå en rammeaftale vedrørende ingeniørydelser indeholdende de leverancer der fremgår af ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Planlægning. Porteføljen af byggeprojekter er forskelligartet og omfatter såvel genopretningsarbejder, moderniseringsarbejder, ombygninger, samt mindre tilbygninger.


Opgaverne i denne rammeaftale kan indeholde nedenstående, og kan udføres på alle UC Syds lokationer. Listen er ikke udtømmende: UC Syd har adresser i Esbjerg, Haderslev, Kolding, Aabenraa og Jels.

 • Ombygning i eksisterende bygningsmasse med varierende kompleksitet og størrelse. Det er UC Syds intention at rammeaftalen skal dække alle størrelser af opgaver.
 • Genopretning af klimaskærm.
 • Anlægsopgaver som etablering af parkeringspladser, vejadgang, kloaksanering o.l.
 • Miljøscreening og miljørapporter i forbindelse med byggearbejder.
 • Tilstandsvurdering af eksisterende tekniske installationer, og udarbejdelse af energitiltag.
 • Brandstrategirapport ved lokaleændring eller tilbygning.
 • Indvendigt vedligehold.

Totalrådgiver: Hundsbæk & Henriksen

​Opførelse af nyt driftscenter for HOFOR A/S i Herlev - Totalentreprise

  

HOFOR A/S planlægger opførelse af nyt driftscenter Projektet omfatter opførelse af driftscenter som skal indeholde følgende elementer: - Hal med lager og garager mv. af ca. 2100 m2 - Administrations- og servicebygning af ca. 1000 m2. Hallen skal, foruden at fungere som lagerfunktion, også tjene som garage for store køretøjer med tilhørende værksted, smøregrav, lift og vaskehal med ventilationsanlæg.

Administrations- og servicebygningen skal have forbindelse til hallen. 1. salen skal rumme mødefaciliteter, mens der i stueetagen skal forefindes bad- og omklædningsrum samt en kantine.

Team:

Totalentreprenør: Raunstrup A/S

Ingeniør: Hundsbæk & Henriksen

​Boligrenovering i Nykøbing Falster på Hammerlodden/Teglværksgade

Boligerne i Nyføbing F. Boligselskabs Afdeling 35 skal renoveres. Afdelingen består af 84 lejemål – fem blokke i tre etager - bygget i 1943-1947.
Byggeopgaven omfatter:

 • Der skal foretages 9 boligsammenlægninger, så der efter renoveringen er 75 boliger
 • Totalrenovering af køkkener, vvs-installationer, mekanisk ventilation, drænledninger samt renovering af klimaskærme
 • Der skal etableres omfangsdræn, og udearealerne opdateres
 • Samtlige beboere skal i perioder midlertidigt genhuses i pavilloner. Alle ydelser i forbindelse med genhusning, herunder koordinering og beboerinddragelser er en del af totalrådgiverens ydelse.

Team:

Arkitekt: KANT arkitekter a/s

Ingeniør: Hundsbæk & Henriksen 

Opførelse af plejeboliger ved Sjælsø Plejecenter i Birkerød/Rudersdal Kommune

Kategori: Boliger / Sundheds- og sygehuse / Anlæg

Plejecenter Sjælsø skal udvides med ca. 28 almene plejeboliger.
Byggeopgaven opfatter:

 • Projektering og opførelse af nye plejeboliger inklusive fælles boligarealer med tilknyttede servicearealer
 • Projektering og anlæg af adgangsvej, parkeringspladser og udendørs opholdsarealer
 • Delvis nedrivning og bortskaffelse af eksisterende bygning.

Projektet udbydes i totalentreprise.

Team:
Vores samarbejdspartnere er:

Entreprenør: Raunstrup Byggeri A/S

Arkitekt: Rubow Arkitekter

Ingeniør: Hundsbæk & Henriksen

Der forventes delvis støtte fra Landsbyggefonden.

Nyt Børnehus i Skibby, Frederikssund

Kategori: Daginstitutioner / Anlæg / Nybyggeri

Vi er netop blevet prækvalificerede til at lave tilbud til etableringen af et nyt Børnehus i Skibby, som ligger i Frederikssund Kommune. Opgaven er udbudt i en totalentreprisekonkurrence.


Børnehuset får et bruttoareal på 840 m², og opgaven omfatter i hovedtræk projektering inkl. brugerinddragelse, myndighedsansøgning og udførelse. Der skal desuden etableres udearealer med legeplads, herunder terrænregulering samt p-pladser til Børnehuset. 

Byggeriet skal opføres efter BR15, og Frederikssund Kommune har et ønske om, at der eventuelt etableres jordvarmeanlæg og solceller.

Team:
Totalentreprenør - Bang Nielsen A/S
Arkitekt - Nordic Office of Architecture
Landskab – Vega Landskab
Konsulent/adfærdsforsker - Marie Martinussen

Ingeniør - HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S

Boligselskabet Sjælland – Rammeaftale

Kategori: Boliger / Renovering

Vi er blevet prækvalificeret til at afgive tilbud til Boligselskabet Sjælland - Rammeaftale for arkitekt- og ingeniørydelser.

Rammeaftalen vil omfatte teknisk rådgivning og bistand vedrørende renovering, ombygning, istandsættelse og nybyggeri af boligselskabets ejendomme og de ejendomme, der administreres af boligselskabet. 

I den forbindelse vil der være delt rådgivning, projektledelse, projektering, totalrådgivning og bistand i forbindelse med planlægning og gennemførelse af renoverings- og nybygningsprojekter.

Team:

Arkitekt: KHS

Ingeniør: HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S

Papirøen - Vandkulturhus i Københavns Havn

Kategori: Kultur / Svømmebade / Erhverv

Vi er meget stolte af at være blevet prækvalificeret og indbudt til at lave projektkonkurrence på Papirøen – Vandkulturhus med foreningsaktiviteter og havnebad i Københavns Havn.

Om projektet
Papirøen er i dag et yderst velbesøgt udflugtsmål, som den ligger der centralt placeret i Københavns Havn. På øen findes en række industrihaller, hvor der i mange år tidligere blev opbevaret en masse papir, og hvor der ikke var adgang for offentligheden. Efter åbningen af øen er den blevet et upcoming område med en række kulturelle tilbud. Copenhagen Street Food holder eksempelvis til i en af de gamle fabrikshaller, og her kan københavnere, turister og andre interesserede få god mad fra hele verden, cocktails, kaffe og øl og mange andre lækkerier. Lækkerierne kan nydes på bænke/borde i hallen eller udenfor med udsigt til Nyhavn, Skuespilhuset, Operahuset, Ofelia Plads og den nye Inderhavnsbro, og når solen skinner, kan det være svært at finde en plads at slå sig ned.

I en periode holdt Experimentarium til i en af hallerne, ligesom både designere og arkitekter har taget den nye del af København til sig. Men alle de nye beboere er dog kun bosat på øen i lånt tid, for kontrakterne udløber ved udgangen af 2017.

Københavns Haller

I 2015 udskrev By & Havn en konkurrence om fremtiden for Papirøen, som Tegnestuen COBE vandt. Deres vinderforslag "Københavns Haller" går ud på at rive alle de eksisterende bygninger ned og erstatte dem med nye haller, som skal omkranse et indre grønt rum. Hallerne skal også huse erhverv og et svømmeanlæg, og oven på hallerne skal der bygges boliger med vandudsigt. Der skal altså formes og bygges et nyt, uformelt kulturelt ikon for København, som inviterer alle indenfor med en lang række aktiviteter. De nuværende aktiviteter flytter ud, når Papirøen bebygges, men nye flytter ind og fastholder og udvikler den positive succeshistorie og unikke identitet, som Papirøen allerede har fået.

COBEs helhedsplan skal nu bearbejdes, og vi glæder os til at deltage i arkitekternes arbejde med at få udarbejdet konkurrencemateriale, hvor Hundsbæk & Henriksen blandt andet skal brugevores særlige kompetencer med byggeri i og ved vand.

Team:
Totalrådgiver: BIG - Bjarke Ingels Group
Samarbejdende arkitekt: COBE
Landskabsarkitekt: SLA
Vandhåndtering: Teknologisk Institut
Energi & bæredygtighed: Esbensen
Akustik: Gade & Mortensen
Kunstner: AKassen
Konstruktioner, brand og installationer: HUNDSBÆK & HENRIKSEN

Fællesskabets Hus i Skanderborg

Kategori:  Boliger / Sundheds- og sygehuse

Skanderborg Kommune planlægger opførelse af plejecenter i Ry. Projektet omfatter opførelse af nyt plejecenter i Ry. 

Plejecenteret skal hedde Fællesskabets Hus og skal indeholde 72 boliger samt serviceareal. Til de 72 plejeboliger er der tilknyttet fælles boligarealer, og servicearealer. Herudover skal Fællesskabets Hus rumme centerfunktioner som blandt andet

 • cafe
 • sundhedsklinik
 • administrative faciliteter
 • træningstilbud
 • dagaktiviteter
 • multisal
 • produktionskøkken
 • depotrum mv.

Team:

Totalentreprenør: Jørgen Friis Poulsen a/s

Underrådgiver: Frost Larsen A/S

Underrådgiver: HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S​

​Katrinebjerg Afd. 77, Aarhus - Opførelse af ungdomsboliger

Kategori: Boliger / Nybyggeri

Boligkontoret Aarhus planlægger opførelse af ungdomsboliger ved Katrinebjerg. Projektet omfatter opførelse af 115 ungdomsboliger i op til 5 etager. Boligerne skal være dgnb-miljøcertificeret. Eksisterende byggeri skal nedrives.

Team:

Totalentreprenør: K.G. Hansen & Sønner

Arkitekt: Friis & Moltke

Landskab: MOVE Landskab

Ingeniør: HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S

​​HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S - Rådgivende Ingeniører

​Roms Hule 4, 4. sal, 7100 Vejle   |   Telefon: 79 43 53 00   |   E-mail: hh@huh.dk