​Velkommen til Hundsbæk & Henriksen A/S - Rådgivende Ingeniører

Telefon: ​79 43 53 00

E-mail: hh@huh.dk

Rammeaftaler

​Rammeaftale - Byggeteknisk rådgivning - Delaftale 2, 4 og 8

Bygherre: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

HUNDSBÆK & HENRIKSEN har vundet delaftale 2 og sammen med DGE Miljø og Ingeniørfirma a/s vundet delaftale 4 og 8 i form af rammeaftale for at dække behovet for byggeteknisk rådgivning for gennemførelse af projekter på samtlige af Forsvarsministeriets bygninger og anlæg i Danmark, samt lejede bygninger og anlæg.

Aktiviteterne på Forsvarsministeriets ejendomme omfatter primært kaserner, øvelsespladser, skyde- og øvelsesterræner, flyvestationer,

flådestationer, tankområder, værksteder, affald og brandøvelsespladser.

​Rammeaftale - Københavns Lufthavne - Ingeniørrådgivning, anlæg og fagteknik

Bygherre: Københavns Lufthavne

HUNDSBÆK & HENRIKSEN har sammen med S. E. Brockhuus A/S vundet opgaven:

CPH agter at indgå parallelle rammeaftaler om ingeniørrådgivning, Anlæg og fagteknik (el og VVS) i forbindelse med planlægning,

programmering, projekteringsledelse, projektering, udbud og udførelse af projekter og vedligeholdelsesopgaver på alle udearealer på og i

jord inkl. bane- og rulleveje og forpladser.

​Rammeaftale - Københavns Lufthavne - Ingeniørrådgivning, bygning

Bygherre: Københavns Lufthavne

HUNDSBÆK & HENRIKSEN har sammen med S. E. Brockhuus A/S vundet opgaven:

CPH agter at indgå parallelle rammeaftaler om ingeniørrådgivning, byggeri for nybygning, om- og tilbygning og større planlagte

vedligeholdelsesarbejder i og ved bygninger.

Opgaverne omfatter planlægning og programmering, projekteringsledelse, projektering, udbud, opfølgning, byggeledelse og fagtilsyn m.m.

​Rammeaftale - Boli.nu

Bygherre: Boli.nu

4 årig rammeaftale 2010 - 2014 i forbindelse med gennemførelse af byggeopgaver for Boli.nu. Rammeaftalen omfatter

nybyggeri såvel som renoveringsopgaver samt udarbejdelse af konkurrenceprojekter ved bygherrekonkurrencer.

​Rammeaftale - Boligselskabet Lejerbo

Bygherre: Boligselskabet Lejerbo

4 årig rammeaftale 2010 - 2014 i forbindelse med gennemførelse af byggeopgaver for Boligselskabet Lejerbo. Rammeaftalen omfatter

nybyggeri såvel som renoveringsopgaver samt udarbejdelse af konkurrenceprojekter ved bygherrekonkurrencer.

​Rammeaftale - Århus Kommune

Bygherre: Århus Kommune

Rammeaftale vedr. teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med om- og tilbygningsarbejder i daginstitutioner, bofællesskaber,

plejehjem, ældreboliger, idrætshaller, klubbygninger, skoler, biblioteker, boldbaner og atletikanlæg.

​Rammeaftale - Århus Kommune

Bygherre: Århus Kommune

Rammeaftale vedr. teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med om- og tilbygningsarbejder i daginstitutioner, idrætshaller, klubbygninger,

skoler og boligejendomme.

​Rammeaftale - Herning Kommune

Bygherre: Herning Kommune

2-årig rammeaftale 2010-2012 i forbindelse med gennemførelse af byggeopgaver og planlægning samt diverse ombygningsprojekter.

​Rammeaftale - Københavns Ejendomme

Bygherre: Københavns Ejendomme

Totalrådgiver rammeaftale for nybyggeri 2010-2012 med mulighed for 2 års forlængelse for Københavns Ejendomme.

Underrådgiver: Henning Larsen Architects.

​Rammeaftale - Universitets- og Bygningsstyrelsen - Ejendomscenter Syd og Vest

Bygherre: Universitets- og Bygningsstyrelsen

4-årig rammeaftale vedr. om- og tilbygningsarbejder samt vedligeholdelsesopgaver på gymnasier, HF-kurser, VUC ´er

samt Social- og Sundhedsskoler beliggende i Kommunerne Middelfart, Vejle, Fredericia, Kolding, Horsens, Hedensted, Billund,Ringkøbing-Skjern, Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Struer og Viborg.

​Rammeaftale - Haderslev Andelsboligforening

Bygherre: Haderslev Andelsboligforening

4 årig rammeaftale 2005-2009 i forbindelse med om- og nybygninger for Haderslev Andels Boligforening.

Rammeaftalen omfatter nybyggeri såvel som renoveringsopgaver.

​​HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S - Rådgivende Ingeniører

​Roms Hule 4, 4. sal, 7100 Vejle   |   Telefon: 79 43 53 00   |   E-mail: hh@huh.dk