​Velkommen til Hundsbæk & Henriksen A/S - Rådgivende Ingeniører

Telefon: ​79 43 53 00

E-mail: hh@huh.dk

​Bygherrerådgivningsopgaver

​Horsens Sejlklub - Klubhus

Bygherre: Horsens Sejlklub

Bygherrerådgivning i forbindelse med nyt klubhus for Horsens Sejlklub med udgangspunkt i den eksisterende grundplan med en 8 kantet midterbygning og derpå 4 på-byggede fløje.

Nybygningens plan er opbygget omkring et centralt placeret 8 kantet / højtloftet hovedrum, kaldet rundellen. Rummet er bygningens hjerte og indeholder baren, ophold, klubfaciliteter, offentlig tilgængelig restaurant og fordelingsareal for bygningen.

Rummets størrelse svarer til det oprindelige klubhus fra 1916.

På den 8 kantede rundel bygger sig 4 funktionsfløje. Rundellen og de 4 fløje er som et stempel af den oprindelige bygning hvad angår plangeometri og i princippet også rummenes funktioner.

Fløjene indeholder klublokale og kapsejladsbureau mod syd, samt toiletter og køkken- / personale- faciliteter mod nord. I gavlen af fløjen mod nordvest ligger en iskiosk med kunde adgang fra plinten.

Nybygningen skal hæves som sikring mod forhøjet vandstand, og for at forbedre udsigtsmulighederne til havnen og fjorden.

​Brenderup Aktivitetscenter

Bygherre: KIRK PROPERTY

Aftalen omfatter teknisk rådgivning og bistand ved bygherrerådgivning vedrørende udbud i totalentreprisekonkurrence på tilbygning af Brenderup Aktivitetscenter, beliggende Kirkevej 13, 5464 Brenderup, med en ny idrætshal på ca. 1.400 m² samt sammenbygning med eksisterende center

incl.udbygning af café område.

Fotoillustrationer er udarbejdet af LOMO Arkitekter

​Learnmark Horsens - Nyt HTX-Faghus samt Multisal

Bygherre: Bygherre: Learnmark Horsens

Bygherrerådgivning i forbindelse med gennemførelse af udbud i Totalentreprise, udvælgelse og kontrahering, samt bygherrerådgivning under udførelse af Nyt HTX-Faghus samt Multisal.

Faghuset opføres i 2 etager på i alt 2500 m2, og indeholder teorilokaler, faglokaler og værksteder, samt en udendørs byggegård.

Multisalen tænkes anvendt til eksaminer og større arrangementer og er på 600 m2.

Begge bygninger påbygges de eksisterende bygninger

Totalentreprisesum: 36 mio. kr. ekskl. moms​

​KIRK Kapital A/S - HAVNEØEN

Bygherre: KIRK PROPERTY

Havneøen, Vejle Havn - projektudvikling og bygherrerådgivning i forbindelse med Kirk Kapital A/S´ køb af Havneøen og Kanten, med henblik på at opfører et nyt hovedsæde for Kirk Kapital A/S.

Projektet gennemføres i tæt dialog med den internationalt kendte kunstner Olaufur Eliasson, eksterne rådgivere, entreprenører samt flere offentlige og private interessenter omkring Vejle Havn.

Projektet forventes udført i etaper i perioden 2010 - 2020.

​BIBUS - Nyt firmadomicil

Bygherre: BIBUS DK

Bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af nyt firmadomicil i totalentreprise.

BIBUS (Sindby) er en handelsvirksomhed, der leverer produkter til værksteds- og automobilbranchen, herunder et stort sortiment indenfor gummilister til alverdens formål.

Projektet omfatter nybygning af firmadomicil på i alt ca. 4.000 m2, indeholdende administration, lager, værksted og pakkeområde.

Byggeriet er opført nær E45 nord for Vejlefjordbroen.

Totalentreprisesum: 16 mio. kr. ekskl. moms

​Learnmark Horsens - Helhedsplan

Bygherre: Learnmark Horsens

Bygherrerådgivning i forbindelse med udarbejdelse af helhedsplan for Learnmark Horsens.

Learnmark Horsens skal samles på 2 adresser i Horsens fra de nuværende 4 adresser, og dette medfører ny- og ombygninger for ca. 150 mill. DKK.

I forbindelse med helhedsplanen undersøges mulighederne for anvendelse af alternative energiformer og bæredygtigt byggeri med bl.a. LAR-systemer til at holde regnvandet på parcellerne under kraftige regnskyl.

Helhedsplanen skal danne grundlag for udarbejdelse af lokalplan for områderne. HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S har leveret ingeniørmæssige inddata til lokalplanen.

​Simpson Strong-Tie

Bygherre: Simpson Strong-Tie A/S

Bygherrerådgivning i forbindelse med nyt halbyggeri til lager og produktion.

​Flextek

Bygherre: E45 Erhverv

Bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af nyt domicil i tre etager, indeholdende storrumskontorer, showroom i dobbelthøjrum, montage- og værkstedsfaciliteter.

​Gudenåcenteret

Bygherre: Fonden Gudenåcenteret

Bygherrerådgivning med Skala Arkitekter som underrådgiver.

Idéudviklet i samspil med bygherre og interessenter/brugere, herefter udbudt som omvendt udbud i totalentreprise-konkurrence.

Når Gudenåcenteret er færdigopført, kommer det som kulturcenter til at indeholde bl.a. svømmehal, idræts-faciliteter, fysioterapi

og motionscenter, aktivitets- og festlokaler, lokalhistorisk arkiv, café, bibliotek, borgerservice og nærpoliti.

​Daginstitutionen Egebjerg

Bygherre: Horsens Kommune

Bygherrerådgivning i forbindelse med om- og tilbygning til eksisterende daginstitution, omfattende en hovedbygning (Kaskelotten) og en sidebygning (Hvalungen) som hhv. huser børnehavebørn og vuggestuebørn.

​Sügos A/S

Bygherre: Sügro Vejle A/S, v/ Ejendomsselskabet Bugattivej, Vejle ApS

Bygherrerådgivning i forbindelse med opførelsen af nyt domicil på Bugattivej i Vejle, bestående af 560 m² administration og 2.360 m² lager, hvoraf 320 m² er udført som ”særlig sikret” lager.

​Vorbasse Fritidscenter - Børnehaven Andedammen

Bygherre: Billund Kommune

Udbygning af Vorbasse Fritidscenter omfatter ny multihal i internationale mål, foyer og cafeterieområde, lille scene, mødelokaler, klubaktiviteter, integration og sammenbygning med børnehave herunder bibliotek, cafeteria m.v.

​Bygherrerådgivning i forbindelse med etablering af nyt centrallager for JYSK i Tørring

Bygherre: JYSK

45 m højlager, ca. 50.000 m². Øvrige haller op til ca. 15 m, ca. 35.000 m². Diverse mellemlagre op til 20 m, ca. 5.000 m².

Administration 3.000 m². Udenomsanlæg 100.000 m². Opgaven omfatter udarbejdelse af udbudsmateriale, kontrahering, tilsyn og aflevering.

Samlet omfang 100.000 m².

Anlægssum 250 mill. kr.

​ZETA-PARK, København

Bygherre: ZETA-Invest A/S

Parkeringshus i Skandiagade, København.

Bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af et parkeringshus i 6 etager med et etageareal på ca. 15.000 m² med plads til ca. 660 personbiler.

Anlægssum: 101,0 mill. kr.

​Det Østjyske Idrætscenter Hedensted

Bygherre: Det Østjyske Idrætscenter

Bygherrerådgivning i forbindelse med gennemførelse af arkitektkonkurrence og efterfølgende projektering og udførelse af byggeriet. Arkitektkonkurrencen beskriver de tre nuværende traditionelle idrætsanlæg til et moderne Idræts-, Viden- og Kulturhus med tilknyttet sundhedscenter. Når centret er fuldt udbygget vil det bl.a. omfatte: Lægehus, sundhedscenter ( privat), sundhedscenter (kommunalt/ regionalt), bibliotek og kulturhus, café, restaurant samt udvidelse af svømmehallen med et wellnesscenter (udenfor konkurrencen).

Omfang: 5.900 m². 72,6 mill. kr.

Forum Horsens - Kultur og Idrætscenter

Bygherre: Horsens Kommune

Bygherrerådgivning i forbindelse med totalrenovering og ombygning af eksisterende svømmehal ved Langmarksvej samt tilbygning af ny kultur- og opvisningshal og stadiontribune. Dette omfatter renovering af omklædningsrum og svømmesal, tilbygning på 900 m² til brug for 240 m² vandland, med varmt-vandsbassin, vandruchebane, børnebassin, grotter, spabassin m.m. I kultur- og idrætshal er et gulv på 25x45 m samt ca. 4000 siddepladser, og en 14x22 m scene. Der stilles store akustiske og arkitektoniske krav. Der etableres nyt scenetårn. Ny tribune for udv. opvisningsbane med indretning af fælles lounge og restaurant. Tilskuerfaciliteter til stadion. Ny opvisningshal og tribuneanlæg.

Omfang: Ca. 138 mill. kr.

​​HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S - Rådgivende Ingeniører

​Roms Hule 4, 4. sal, 7100 Vejle   |   Telefon: 79 43 53 00   |   E-mail: hh@huh.dk