​Velkommen til Hundsbæk & Henriksen A/S - Rådgivende Ingeniører

Telefon: ​79 43 53 00

E-mail: hh@huh.dk

​Vundne konkurrencer

HUNDSBÆK & HENRIKSEN vinder DOMEA-rammeaftale om renoveringsopgaver i Vestdanmark

Sammen med RUM Arkitekter er vi udvalgt blandt landets bedste rådgivere, som vindere på rammeaftalen om almen boligorganisationers renoveringsprojekter, under domea.dk i Vestdanmark.

Læs hele nyheden her

Rammeaftale om ingeniørrådgivning med UC Syd​

Vi glæder os over at have vundet en 4-årig rammeaftale med University College Syd om ingeniørrådgivning, i forbindelse med modernisering og udvidelse af deres undervisningsbygninger i Esbjerg, Haderslev, Kolding og Aabenraa.


Projektet omhandler ingeniørrådgivning i relation til både renoveringsarbejder samt om- og tilbygninger til eksisterende undervisningsbygninger, så bygningerne også i fremtiden kan danne de rette rammer for undervisning og forskning.

​​

Læs hele nyheden her

Opførelse af 178 lejligheder på Enghave Brygge - Belvederebygningen

Opførelse af ny ejendom, der ligger ud til Belvederekanalen og Frederiksholmsløbet samt to mindre kanaler, som en selvstændig ø med broforbindelser. Det samlede etageareal bliver cirka 17.000 kvadratmeter. og byggeriet er tegnet af arkitektfirmaet Mangor & Nagel.

Belvederebygningens arkitektur er tænkt ind i den samlede vision for Enghave Brygge, som har fokus på at skabe et ny tæt, levende og sammensat bykvarter ved havnefronten. Byggeriet kommer til at ligge cirka 150 meter fra bydelens kommende metrostation.

Læs hele nyheden her

Dragør Svømmehal

HUNDSBÆK & HENRIKSEN HAR Sammen med J.S. Sten & Stål A/S, Nøhr og Sigsgaard og Teknologisk Institut vundet den spændende totalentreprise, som gør drømmen om en ny miljøvenlig svømmehal i Dragør til virkelighed.

​Den nye svømmehal bliver etableret som en tilbygning til Dragørs Idræts- og kulturcenters Hollænderhal, der kan rumme mange forskellige sportslige og sociale aktiviteter. Hvis alt går som planlagt, står den nye hal står klar i sommeren 2019.

​Med en total bygningskrop på 2000m2 vil svømmehallens nye bygning, fordelt på to rum, indeholde et 25 meter konkurrencebassin med 1 meter - og 3 meter vipper, et 80m2 øvebassin, og et 50m2 stort varmtvandsbassin. Bygningen er desuden forsynet med 800m2 kælder med de nyeste teknikker inden for vandbehandling, som sikrer et sundt bademiljø.

​En ny foyer, med direkte kig til svømmehallen, vil fungere som ankomsthal og binde svømmehal, sportshal og øvrige faciliteter sammen med et café-område, der understøtter helhedsoplevelsen af stedet.

​Med skråt tag og store glaspartier, vil den nye svømmehal også give et interessant arkitektonisk modspil til de eksisterende bygninger. Facaden vil byde på udsyn fra bassinerne til de omkringliggende grønne områder – og omvendt, skal inviterende varmt lys og kig til de blå bassiner lokke badegæster til i vintermånederne.

Rammeaftale totalrådgivning – FællesBo, Herning – Arkitekt-, ingeniør- og landskabsarkitektarbejder

​HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S har sammen med Pluskontoret Arkitekter A/S vundet rammeaftalen for Boligforeningen Fællesbo vedrørende Totalrådgivning med henblik på etablering af 4-årige samarbejder om planlægning, projektering og udførelse af en række byggeprojekter. FællesBo ønsker med udbuddet at indgå en rammeaftale vedrørende arkitekt-, ingeniør- og landskabsarkitekt ydelser indeholdende de leverancer der fremgår af ydelsesbeskrivelse for byggeri og Planlægning. Porteføljen af byggeprojekter er forskelligartet og omfatter såvel renovering som nybyggeri. Porteføljen for de forventelige opgaver har en estimeret værdi på 1 000-1 800 MDKK over en periode på 4 år. FællesBo er en almen boligorganisation med ca. 5 000 boliger fordelt på 82 afdelinger. FællesBo's boligmasse er lokaliseret i Herning Kommune.

Totalrådgivning – Boliggården afd. 32, Stævnen - Snekkersten

HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S har vundet opgaven med at yde totalrådgivning i forbindelse med renovering af Boliggården, Afd. 32, Stævnen i Snekkersten. Bebyggelsen består af 151 lejeboliger samt fælleshus, ejendomskontor og vaskeri — række-/klyngehuse, ca. 12 200 m2. Renoveringen forventes at omfatte udskiftning og efterisolering af tage og lette facader, etablering af dræn, etablering af mekanisk ventilation fra toilet/bad/køkken og efterisolering af teknikgange samt dertil hørende håndtering af beboere.Totalrådgiveren forventes at skulle forestå fastlæggelse af endeligt omfang af renovering i relation til budget i samarbejde med ordregiver. Herudover projektering inkl. myndighedsbehandling,fagtilsyn og byggeledelse samt heraf afledte ydelser.
Totalrådgiver: Kant Arkitekter AS
Underrådgiver: HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S

Totalrådgivning – Gigthospitalet – Ombygning af sygehuse

HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S har vundet opgaven med at flytte Kong Christian X's Gigthospital fra Gråsten til et selvstændigt hospital placeret ved Sygehus Sønderjylland, Sønderborg. I forbindelse med etableringen af akutsygehuset i Aabenraa bliver der frigjort arealer på sygehuset i Sønderborg, der kan rumme Gigthospitalet. I denne forbindelse vil der blive foretaget en ombygning og opgradering af et område på i alt ca. 5900 m2 brutto, hvoraf en mindre del (i størrelsesordenen 400 m2) udføres som nybygning eller tilbygning. Byggearbejderne forventes udbudt i 2-3 fagentrepriser. Efter indgåelse af fagentreprisekontrakter yder totalrådgiver fagtilsyn og projektopfølgning indtil byggeriets afslutning ca. primo 2018. Byggeledelse indgår ikke i totalrådgivningen. Kontraktstart forventes at være ca. ultimo februar 2016. Projektet omfatter i hovedtræk forhal med information og vestibule, diagnostik, terapi inkl. varmtvandsbassin, sengeafsnit med tilhørende servicerum og personalefaciliteter, spisestue, evt. anretterkøkken, ambulatorium/dagbehandling med tilhørende undersøgelses- og behandlingsrum, birum og personalefaciliteter, forskningskontorer, laboratorium med analyserum, scannere og birum, personaleomklædning, teknisk afdeling og administration med kontorer og mødelokaler. I forbindelse med byggeriet skal der etableres udearealer med belægninger, haveanlæg mv., der skal imødekomme de mange og forskelligartede behov, byggeriet skal rumme. Der skal være fokus på bæredygtighed herunder lav energimæssige tiltag, helende arkitektur, tilgængelighed. Gigthospitalets målgruppe rummer i meget høj grad personer, der har nedsat gangfunktion og nedsat hånd- og armfunktion, hvilket kræver stærkt fokus på korte gangdistancer, let betjente døre, vinduer, armaturer og øvrige installationer. Der er således behov for en høj standard i forhold til tilgængelighed generelt.

Underrådgiver: Teknologisk institut
Underrådgiver: HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S

Totalrådgiver: RUBOW Arkitekter

Totalrådgivning - Midtfyns Fritidscenter – Opførelse af varmtvandsbassin

Der skal opføres et nyt varmtvandsbassin i Midtfyns Fritidscenter samt renovering af eksisterende. Renovering af eksisterende skal indeholde: Renovering af bunden i det store bassin: Der er et stort behov for en ny bassin bund, da den eksisterende bassindug´s levetid er udløbet for ca. 10 år siden, og der flere buler i bunden. Derfor skal der laves en ny flisebund i bassinet, eller alternativt bassindug. Renovering af herreomklædning: Ombygning af eksisterende omklædningsrum for herrer i forbindelse med svømmehallen, med bl.a. nye vægge til toiletter, nyt toilet, nyt bruseområde, samt omklædning. Dertil total renovering af flisebelægning, og øvrige overflader og installationer.

Totalrådgiver:HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S
Underrådgiver:Elkiær + Ebbeskov

Engskovskolen, Holbæk

HUNDSÆK & HENRIKSEN har sammen med STB Byg og KFP som arkitekter, vundet konkurrencen om at renovere Engskovskolen i Nr. Jernløse, Holbæk.

Projektet omhandler nedrivning af eks. Skolefløj og opbygning af ny 2 etages fløj indeholdende faglokaler, basislokaler og administration.
Projektet opstartes ultimo januar og skal stå færdig ved årets udgang 2016.

Totalrådgivning - Vordingborg Kommune - Borgercenter på Valdemarstorvet

HUNDSBÆK & HENRIKSEN er i et team sammen med CASA Arkitekter A/S og Landplus Landskabsarkitekterblevet udpeget til at udføre rådgivning i forbindelse med etablering af et nyt administrationsbyggeri på ca. 2.500 m2 fordelt med 500 m2 i stueplan samt 2.000 m2 på 1. sal. Administrationen forventes sammenbygget med en ca. 500 m2 ejerlejlighed til indretning af dagligvarebutik i stueplan. Der skal yderligere etableres nødvendige P- og opholdsarealer.​

Bygherrerådgivning - JYSK

HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S har sammen med AK83 Arkitekter A/S vundet konkurrencen om bygherrerådgivning for JYSK i forbindelse med udvidelse af højlager på 12000 m² i en højde på 45 m, en mellembygning på ca. 1000 m² samt en forhal på ca. 16000 m² med et indskudt dæk på 3300 m².​

Thyborøn Fritidscenter – Vandkulturhus

HUNDSBÆK & HENRIKSEN har sammen med Nøhr & Sigsgaard, D+O Tegnestuen og Teknologisk Institut vundet følgende opgave:

Centret ligger i Thyborøns sydlige periferi, og består af to idrætshaller; en nyere hal fra 2008 og en ældre hal. Bestyrelsen for Thyborøn Fritidscenter ønsker at transformere den nyeste af de to haller til et nyskabende vandkulturhus, hvor en lang række lokale aktører og interessenter vil få gavn og glæde af det. I forbindelse med ombygning til vandkulturhus tænkes idrætshallen delt i to,

således at den første 1/3, der ligger i umiddelbar sammenhæng med en ungdomsklub og fitnessfaciliteter bibeholdes som multisal.

De resterende 2/3 dele foreslås ombygget til vandkulturhus med direkte adgang til campingplads og hytteby. Projektet skal have stor fokus på tilgængelighed og bæredygtighed.​

Totalrådgivning - Renovering af Tingbjerg Svømmehal

HUNDSBÆK & HENRIKSEN har sammen med Nøhr & Sigsgaard og Teknologisk Institut vundet totalrådgivning i forbindelse med renovering af Tingbjerg Svømmehal. Renoveringen omfatter udskiftning af skvulperender med overløbsrender, ny bassinbund, katodisk beskyttelse, nyt vandbehandlingsanlæg, nye kemikalieanlæg, ventilationsanlæg, betonreparationer, renovering af bade- og omklædningsrum og udskiftning 

af let facadeparti. Totalrådgiver varetager rådgivningen i alle faser fra program til aflevering af anlægget, herunder forestå entrepriseudbud samt kontakt til myndigheder.

Totalrådgivning - Glostrup Fritidscenter - Nyt varmtvandsbassin

HUNDSBÆK & HENRIKSEN har sammen med Nøhr & Sigsgaard og Teknologisk Institut vundet følgende opgave:

Etablering af tilbygning til Glostrup Svømmehal indeholdende varmtvandsbassin for anvendelse til babysvømning og genoptræning af handicappede. Adgangen sker via eksisterende svømmehal, hvor der også skal foretages mindre ombygning i relation til varmtvandsbassinet. Opgaven omfatter ligeledes etablering af komplette installationer herunder ventilation og vandbehandling. Der ønskes etableret energieffektive løsninger. Tilbygningen andrager ca. 200 m²​ og med et vandareal på 55 m². Ydelserne vil omfatte revision af dispositionsforslag, projektforslag, forprojekt og hovedprojekt samt tilsyn og byggeledelse.


Indretning og ombygning af Københavns Museum, Stormgade 18 og dele af ejendommen Stormgade 20, København

HUNSBÆK & HENRIKSEN har vundet følgende opgave sammen med Rørbæk Møller Arkitekter.

Københavns Ejendomme og KFFO ønsker at flytte Københavns Museum. Der er i den forbindelse udarbejdet et indledende skitsemateriale, der

sandsynliggør, at museet kan flyttes til Stormgade 18-20.

Ombygningen omhandler hele Stormgade 18, der er en fredet bygning og enten 3 eller 6 etager i Stormgade 20, der ikke er fredet, men

bevaringsværdig. Københavns Museums udstillingsrum skal placeres i Stormgade 18. I Stormgade 20 ønskes indplaceret Københavns Museums

administrative funktioner samt Fund-indtag og andre kommunale administrative funktioner.

Rammeaftale - Byggeteknisk rådgivning - Delaftale 2

HUNDSBÆK & HENRIKSEN har vundet rammeaftale for at dække behovet for byggeteknisk rådgivning for

gennemførelse af projekter på samtlige af Forsvarsministeriets bygninger og anlæg i Danmark, samt lejede bygninger og anlæg.

Aktiviteterne på Forsvarsministeriets ejendomme omfatter primært kaserner, øvelsespladser, skyde- og øvelsesterræner, flyvestationer,

flådestationer, tankområder, værksteder, affald og brandøvelsespladser.

Rammeaftale - Byggeteknisk rådgivning - Delaftale 4

HUNDSBÆK & HENRIKSEN har sammen med DGE Miljø og Ingeniørfirma a/s vundet rammeaftale for at dække behovet for byggeteknisk rådgivning for

gennemførelse af projekter på samtlige af Forsvarsministeriets bygninger og anlæg i Danmark, samt lejede bygninger og anlæg.

Aktiviteterne på Forsvarsministeriets ejendomme omfatter primært kaserner, øvelsespladser, skyde- og øvelsesterræner, flyvestationer,

flådestationer, tankområder, værksteder, affald og brandøvelsespladser.

Rammeaftale - Byggeteknisk rådgivning - Delaftale 8

HUNDSBÆK & HENRIKSEN har sammen med DGE Miljø og Ingeniørfirma a/s vundet rammeaftale for at dække behovet for byggeteknisk rådgivning for

gennemførelse af projekter på samtlige af Forsvarsministeriets bygninger og anlæg i Danmark, samt lejede bygninger og anlæg.

Aktiviteterne på Forsvarsministeriets ejendomme omfatter primært kaserner, øvelsespladser, skyde- og øvelsesterræner, flyvestationer,

flådestationer, tankområder, værksteder, affald og brandøvelsespladser.

​Miniudbud rammeaftale for Bygning - C-SRA – Changes. Anlæg

HUNDSBÆK & HENRIKSEN har sammen med S. E. Brockhuus A/S vundet opgaven som drejer sig om rådgivning og projektering ifm. etablering af anlæg (pladser, veje, belægninger og forsyninger mv.) ifm. opførelsen af ny Hovedvagt, opførelse af ny C-SRA/SRA checksted samt tilbygning/ombygning af eksisterende Nordvagt.

Miniudbud rammeaftale for Bygning - C-SRA – Changes. Bygning

HUNDSBÆK & HENRIKSEN har sammen med S. E. Brockhuus A/S vundet opgaven som drejer sig om rådgivning og projektering ifm. opførelse af ny Hovedvagt, opførelse af ny C-SRA/SRA checksted samt tilbygning/ombygning af eksisterende Nordvagt.

Totalrådgivning - Hørsholm Idrætspark

HUNDSBÆK & HENRIKSEN har sammen med Elkjær & Ebbeskov og NOVA5 Arkitekter vundet følgende opgave:

Hørsholm Kommune agter at indgå aftale med en totalrådgiver i forbindelse med bygningsmæssig opgradering af Hørsholm Idrætspark.

Opgaven omfatter bl.a. facadeløft af Hørsholm Hallen og skøjtehallen samt af indgangspartierne mellem hallerne, renovering af toiletter, omklædningsfaciliteter og konstruktioner i skøjtehallen m.m.

Københavns Lufthavne - Rammeaftale for ingeniørrådgivning, anlæg og fagteknik

HUNDSBÆK & HENRIKSEN har sammen med S. E. Brockhuus A/S vundet opgaven:

CPH agter at indgå parallelle rammeaftaler om ingeniørrådgivning, Anlæg og fagteknik (el og VVS) i forbindelse med planlægning, programmering, projekteringsledelse, projektering, udbud og udførelse af projekter og vedligeholdelsesopgaver på alle udearealer på og i jord inkl. bane- og rulleveje og forpladser.

Københavns Lufthavne – Rammeaftale for ingeniørrådgivning, bygning

HUNDSBÆK & HENRIKSEN har sammen med S. E. Brockhuus A/S vundet opgaven:

CPH agter at indgå parallelle rammeaftaler om ingeniørrådgivning, byggeri for nybygning, om- og tilbygning og større planlagte vedligeholdelsesarbejder i og ved bygninger.

Opgaverne omfatter planlægning og programmering, projekteringsledelse, projektering, udbud, opfølgning, byggeledelse og fagtilsyn m.m.

Langvang Atletikstadion - Ny hal

HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S har sammen med ELKIÆR + EBBESKOV og LETH & GORI Arkitekter vundet opførelse af Langvang Atletikstadion - ny hal. Multihallen skal anlægges i Randers Nordby i bydelen Nordre Fælled ved det eksisterende Langvang Idrætscenter.

Etablering af indendørs træningsfaciliteter til atletik på højeste niveau i Danmark med blandt andet en 200 m rundløbsbane.

En hal, hvor der i princippet er rum for enhver form for indendørs aktiviteter af idrætslig karakter, men hvor der også er mulighed for, at nogle af aktiviteterne er både inde og ude på samme tid.

Søften Kultur- og Idrætscenter- Ny hal

HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S har sammen med totalrågiver RUM a/s vundet rådgiverudbud på tilbygning af ny idrætshal inkl. motionsfaciliteter til Præstemarkhallen, Kvottrupvej 9, Søften, 8382 Hinnerup.

Den eksisterende idrætshal er beliggende i Søften og er bygget sammen med Præstemarkskolen. Den eksisterende idrætshal er bygget i 1979 og er en traditionel 20 x 40 hal med tilhørende cafeteria, mødelokale, omklædningsfaciliteter og depotrum. Der er fælles parkeringsplads med skolen. Rådgivningen omfatter totalrådgivning på etablering af "20 x 40 m" idrætshal inklusiv motionsrum, omklædningsrum, depot -og cafefaciliteter i tilbygning til eksisterende idrætshal. Opgaven omfatter tillige modernisering og renovering af den eksisterende hal. I udførelsesfasen vil der samtidig pågå en renovering af Præstemarkskolen.

36 boliger til borgere med udviklingshæmning ‐ Elev

HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S har sammen med totalentreprenør STB BYG og KPF-Arkitekter vundet opførelse af 36 boliger til borgere med udviklingshæmning i Elev.

Det samlede Botilbud til de 36 beboere, etableres i 5 huse. Hvert hus med beboergruppe inddelt efter grad af funktionsniveau.

Fremtidens Ydre Østerbro - Nykøbing Falster

HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S har sammen med Elkiær + Ebbeskov Arkitekter, Gottlieb Paludan + Public arkitekter, Rekommanderet og GHP Landskabsarkitekter netop vundet konkurrencen om udvikling af Fremtidens Ydre Østerbro – Nykøbing Falster.

Konkurrencen omkring Fremtidens Forstad, er udskrevet af Realdania og handler om at skabe visioner og debat omkring hvordan vi skaber bæredygtig udvikling i forstæderne. Vores forslag ”Dyrk din by” sætter hverdagsmennesket i centrum, gennem en kobling mellem konkrete fysiske tiltag og en aktiverende proces.

Se mere på www.forstaden.dk

Egtved Idræts- og Multicenter

Byggeriet er et multianvendeligt center på ca. 2 800 m² bestående af 1 håndboldbane og gymnastikfaciliteter med springgravs faciliteter, plads til 8 badmintonbaner, scene, klatrevæg, skydebaner i stueplan, et spændende miljø for fitness for alle befolkningsgrupper, behandlerrum til massage, fysioterapi, aktivitetslokaler til pilates/hold træning m.m., møde-/festfaciliteter, centralt placeret cafeområde, køkken, foyer m.legerum.

​​HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S - Rådgivende Ingeniører

​Roms Hule 4, 4. sal, 7100 Vejle   |   Telefon: 79 43 53 00   |   E-mail: hh@huh.dk