​Velkommen til Hundsbæk & Henriksen A/S - Rådgivende Ingeniører

Telefon: ​79 43 53 00

E-mail: hh@huh.dk

​Afledning af spildevand

Krav til håndtering af spildevand har gennem de seneste år været støt voksende, idet der fra offentlig side er blevet stillet større krav til beskyttelse af miljøet.

HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S har stor erfaring i håndtering af spildevand både fra den enkelte bruger samt for større bysamfund.

Iden for spildevandsløsninger arbejdes der med følgende løsninger:

 • Nedsivningsanlæg
 • Minirenseanlæg
 • Pileanlæg
 • Tryksatte systemer
 • Gravitationsanlæg

Rådgivningen kan eventuel bestå af følgende:

 • Koordinering af forundersøgelser (indmålinger, jordbundsundersøgelser m.m.)
 • Udarbejdelse af skitseprojekt
 • Udarbejdelse af hovedprojekt
 • Myndighedsgodkendelse
 • Udbud af projektet
 • Tilsyn med projektets gennemførelse
 • Slut dokumentation

​Kontaktperson

HUNDSBÆK & HENRIKSEN´s kontaktpersoner omkring afledning af spildevand er:

​Preben Kristensen

Ingeniør

E-mail : pkr@huh.dk

Tlf.: 79 43 53 00

Mobil : 79 43 53 75

​​HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S - Rådgivende Ingeniører

​Roms Hule 4, 4. sal, 7100 Vejle   |   Telefon: 79 43 53 00   |   E-mail: hh@huh.dk