​Velkommen til Hundsbæk & Henriksen A/S - Rådgivende Ingeniører

Telefon: ​79 43 53 00

E-mail: hh@huh.dk

​Håndtering af overfladevand

På grund af klimaforandringer er der blevet større behov for ændring/udbygning af de eksisterende systemer til håndtering af overfladevand samt større krav til nyetableringer.

HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S har stor erfaring i håndtering af overfladevand både fra den enkelte bruger samt for større bysamfund.

Inden for håndtering af overfladevand arbejdes der med følgende løsningsmodeller:

 • Nedsivningsanlæg (kassetter)
 • Forsinkelsesbassiner
 • LAR løsninger
 • Gravitationsanlæg

Rådgivningen kan eventuel bestå af følgende:

 • Koordinering af forundersøgelser (indmålinger, jordbundsundersøgelser mm)
 • Udarbejdelse af skitseprojekt
 • Udarbejdelse af hovedprojekt
 • Myndighedsgodkendelse
 • Udbud af projektet
 • Tilsyn med projektets gennemførelse
 • Slut dokumentation

​Kontaktpersoner

HUNDSBÆK & HENRIKSEN´s kontaktperson omkring håndtering af overfladevand er:

​Preben Kristensen

Ingeniør

E-mail: pkr@huh.dk

Tlf.: 79 43 53 00

Mobil : 79 43 53 75

​​HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S - Rådgivende Ingeniører

​Roms Hule 4, 4. sal, 7100 Vejle   |   Telefon: 79 43 53 00   |   E-mail: hh@huh.dk