​Velkommen til Hundsbæk & Henriksen A/S - Rådgivende Ingeniører

Telefon: ​79 43 53 00

E-mail: hh@huh.dk

​​Miljø- og anlægsrådgivning

Miljøet kræver os!

Jo større krav der stilles til et renere miljø fra forbrugeren, myndighederne og verden omkring os – jo mere fordres det, at vi som rådgivere er på forkant med udviklingen og konstant holder øje med nye tendenser og tiltag i samfundet.

Vores miljø- og anlægsafdeling specialiserer sig og udvikler sig derfor også løbende inden for relevante områder, så vi kan leve op til de opstillede målsætninger og forventninger.

Vores ekspertise dækker blandt andet:

  • Kloaksanering og –renovering
  • Afledning og rensning af spildevand
  • Vandforsyning
  • Vej- og trafikanlæg
  • Idrætsanlæg
  • Byggemodning
  • Miljøforhold i virksomheder
  • Jord- og grundvandsforurening

​Kontaktpersoner

HUNDSBÆK & HENRIKSEN´s kontaktpersoner omkring miljø- og anlægsrådgivning:

​Per Christiansen

Senior Advisor

Master of Fire Safety Engineering

E-mail : pch@huh.dk

Tlf.: 79 43 53 00

Mobil : 79 43 53 66

​Preben Kristensen

Ingeniør

E-mail : pkr@huh.dk

Tlf.: 79 43 53 00

Mobil : 79 43 53 75

​​HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S - Rådgivende Ingeniører

​Roms Hule 4, 4. sal, 7100 Vejle   |   Telefon: 79 43 53 00   |   E-mail: hh@huh.dk