​Velkommen til Hundsbæk & Henriksen A/S - Rådgivende Ingeniører

Telefon: ​79 43 53 00

E-mail: hh@huh.dk

​Vejbygning

HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S står for udarbejdelse af både mindre samt større vejprojekter.

Til brug for projekteringen anvendes AutoCad samt vejprogrammet NOVAPOINT.

Opgaven kan bestå i ændring/udbygning af eksisterende vejanlæg eller etablering af nyt.

Rådgivningen kan eksempelvis bestå af følgende:

  • Koordinering af forundersøgelser (indmålinger, jordbundsundersøgelser m.m.)
  • Udarbejdelse af skitseprojekt
  • Udarbejdelse af hovedprojekt
  • Myndighedsgodkendelse
  • Udbud af projektet
  • Tilsyn med projektets gennemførelse
  • Slut dokumentation

​Kontaktpersoner

HUNDSBÆK & HENRIKSEN´s kontaktpersoner omkring vejbygning er:

Preben Kristensen

Ingeniør

E-mail : pkr@huh.dk

Tlf.: 79 43 53 00

Mobil : 79 43 53 75

​​HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S - Rådgivende Ingeniører

​Roms Hule 4, 4. sal, 7100 Vejle   |   Telefon: 79 43 53 00   |   E-mail: hh@huh.dk